Modlitwa za: Biskup ANDRZEJ CZAJA

Biskup Opolski Dewiza biskupia: Astare coram Te et Tibi ministrare (Trwać przed Tobą i Tobie służyć) urodzony: 12.12.1963, Olesno święcenia prezbiteratu: 11.06.1988 święcenia biskupie: 29.08.2009 Funkcje w KEP: – Członek …