Matko, kochaj swoje dziecko jak siebie samą

Iz 49, 15: Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.