Kamienie wołać będą

Słowo Boże odcisniete jest w kamieniu.
Chodź budowlę można rozebrać kamień po kamieniu to kamień pozostanie.

Łk 19, 38: I mówili głosem donośnym: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach».
Łk 19, 39: Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!»
Łk 19, 40: Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».