Apel do Rządu RP i Hierarchii KK

Zawierzmy się, nasze prawo i czyny Panu Bogu Trójjedynemu. Zostało niewiele czasu. Złóżmy godnie godną Ofiarę Najświętszej Mszy Świętej Bogu przepraszając za nasz brak ufności JEMU w tym czasie próby. …