Nie będziecie się tatuować.

Kpł 19.28 Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan! 1 Tm 2.8 Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, …

Fałszywy prorok

Ostatni rozkaz Mk 16.15 I rzekł do nich: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie …

Jak nam się wiedzie?

Ag 1, 7b: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! Ag 1, 9: Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy [i to niewiele] znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego …

Prawda w relacji z innymi

Syr 1, 29: Nie bądź obłudnikiem wobec ludzi i zwróć uwagę na swoje wargi! Ps 12, 4: Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do zuchwałej mowy. Prz …

Świety, wykuty w ogniu

Syr 2, 5: Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia. 1 Kor 3, 13: tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je …

Pogaństwo = egoizm

Mt 6, 6 – Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który …

Czyściec w Biblii

2 Mch 12.39 Następnego dnia w tym czasie, w którym należało już to wykonać, żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli, i pochować razem z krewnymi w rodzinnych grobach. …