Lectio Divina

Żyć w rytmie Słowa Bożego. Kiedy Bóg nam się Objawia w Swoim Słowie, Objawia także nas samych. Bóg naszymi oczami czyta nam Święty Tekst, mówi nam o naszym życiu. Oczami …

Gnój, najlepszy nawóz

Łk 13, 8: Lecz on mu odpowiedział: “Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; Łk 13, 9: może wyda owoc. A jeśli nie, w …

Interesowny prorok zwodzi

Mi 3, 5: Tak mówi Pan przeciw prorokom, którzy zwodzą mój lud, którzy, gdy mają usta pełne, głoszą pokój, a jeśli kto nic nie włoży w ich usta, ogłoszą wojnę …