Nieposłuszny uczy posłuszeństwa

Coraz częściej słychać naukę Kapłanów jak to inni ludzie sa nieposluszni Papieżowi. …
Sam sprawujący Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej daje najwięcej przykładów nieposluszenstwa Papieżowi w swoich czynach.
Dopuszcza szafarzy nadzwyczajnych – świeckich – do rozdawania Najświętszego Sakramentu ludziom – zwyczajowo.
Sam rozdaje Najświętszy Sakrament i zachęca ludzi do przyjmowania na stojąco i do ręki.
Zamiast oblicze to swoje plecy kieruje do Tabernakulum. Gdy już odsunięty został Pan Jezus w Tabernakulum z centrum do kąta nie stawia dużego Krzyża na ołtarzu przed sobą.
I różne inne zmiany podczas Mszy Świętej niezgodne z wolą i dokumentami podpisanymi przez Papieża.
Lekarzu ulecz wpierw siebie.