“Robert kardynał Sarah: „Pierwszym językiem Boga jest cisza”. Komentując tę piękną, bogatą myśl świętego Jana od Krzyża, Thomas Keating, w swojej pracy „Zaproszenie do miłości”, pisze: “Wszystko inne jest nieudolnym tłumaczeniem. Aby zrozumieć ten język, musimy nauczyć się milczeć i spocząć w Bogu.”
Nadszedł czas, aby odkryć prawdziwą hierarchię ważności. Nadszedł czas, by postawić Boga z powrotem w centrum naszego zainteresowania, w centrum naszych działań i naszego życia: w jedynym miejscu, które On powinien zajmować. W ten sposób nasza chrześcijańska podróż będzie orbitować wokół tej Skały, nabierać kształtu w świetle wiary i karmić się w modlitwie, która jest momentem cichego i indywidualnego spotkania, podczas którego człowiek staje z Bogiem twarzą w twarz, by Go adorować i wyrażać swoją synowską miłość do Niego.
Nie oszukujmy się. To jest naprawdę pilna sprawa: na nowo odkryć sens Boga. Teraz Ojciec pozwala zbliżyć się do Niego tylko w milczeniu.”

Proszę wysłuchać tego wykładu i zwrócić uwagę nie tylko na wskazówki dotyczące znaków czasu, ale przede wszystkim na sposób ich przedstawiania i łączenia z Pismem Świętym. Jestem przekonany, że tak działając – nie osądzając, nie krytykując i nie wytykając osobowo innych, – poczynimy duży krok w nawracaniu Polaków. Tak z Miłością podać Prawdę, argumentując na filarze Pisma Świętego, że nikt obok tego słowa nie przejdzie obojętnie, czy się zamknie, ale się zatrzyma i zastanowi.
znaki czasów ks. Paweł Murzyński

2 P 1, 12: Oto dlaczego będę zawsze wam przypominał o tym, choć tego świadomi jesteście i umocnieni w obecnej [wśród was] prawdzie.
2 P 1, 19: Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.
2 P 1, 20: To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia.

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na zapisanie cookies na własnym urządzeniu. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki.
Dowiedz się o tych plikach tutaj: http://wszystkoociasteczkach.pl.

65 komentarzy do “Cookies

 1. D.S.M. Autor wpisu

  Mk 13, 14: A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.

  Ez 28, 18: Mnóstwem twoich przewin, nieuczciwością twego handlu zbezcześciłeś swoją świątynię. Sprawiłem, że ogień wyszedł z twego wnętrza, aby cię pochłonąć, i obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach tych wszystkich, którzy na ciebie patrzyli.

  Ap 18, 4: I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli:
  Ap 18, 23: I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody –

  2 Tes 2, 3: Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,
  2 Tes 2, 4: który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.

  1 Mch 1, 54: W dniu piętnastym miesiąca Kislew sto czterdziestego piątego roku na ołtarzu całopalenia wybudowano “ohydę spustoszenia”, a w okolicznych miastach judzkich pobudowano także ołtarze –
  1 Mch 1, 55: ofiary kadzielne składano nawet przed drzwiami domów i na ulicach.
  1 Mch 1, 56: Księgi Prawa, które znaleziono, darto w strzępy i palono ogniem.

  Dn 11, 31: Wojsko jego wystąpi, by zbezcześcić świątynię-twierdzę, wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką.
  Dn 11, 32: Tych zaś, co przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami; jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali.

  Mt 24, 15: Gdy więc ujrzycie “ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie –
  Mt 24, 16: wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!

 2. D.S.M. Autor wpisu

  Ps 31, 24: Miłujcie Pana, wszyscy, co Go czcicie! Pan zachowuje wiernych, a odpłaca z nawiązką tym, którzy wyniośle postępują.

  Dn 7, 27: A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe”.

  1 Kor 6, 2: Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach?

  Flp 4, 22: Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu Cezara.

 3. D.S.M. Autor wpisu

  So 3, 4: Prorocy jego są lekkomyślni – mężowie wiarołomni, jego kapłani zbezcześcili świętość – pogwałcili Prawo.

  Za 13, 3: A jeśli wystąpi ktoś jako prorok, wówczas ojciec i matka, rodzice jego, powiedzą mu: Nie możesz pozostać przy życiu, bo głosisz kłamstwa w imię Pana. I ojciec z matką, jego rodzice, przebiją go, gdyby prorokował.

 4. D.S.M. Autor wpisu

  Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie.

  Ostrzeżenie, zawarte w Księdze Jana (Apokalipsie — przyp.tł.) — choć wielu ludzi uważa dziś, że trudno jest je rozszyfrować — bazuje na wydarzeniach, które będą się dokonywać teraz. Księga Objawienia przepowiada dokładnie szereg zdarzeń, które wywołane będą przez szatana, gdy zbliży się Czas Ostateczny.

  Odnówcie teraz swoją wiarę, a wówczas, gdy na ziemi zapadną trzy dni ciemności, jako Moi wyznawcy z łatwością oświetlicie wasze domy.

 5. D.S.M. Autor wpisu

  Kiedy ludzie słyszą słowo “apokalipsa”, to trwoga potrafi ścisnąć ich serca. A jest tak dlatego, że bardzo nieliczni są poinformowani, co ona symbolizuje.
  [u]Apokalipsa z greckiego znaczy Objawienie, Odsłonięcie, Zdjęcie Zasłony, Ujawnienie. [/u]
  Czasy te zostały przepowiedziane jako ostatnia część Planu Boga Ojca, aby zjednoczyć świat i uwolnić go z uścisku zła, które tak długo go dławi. Kto odrzuca Apokalipsę św. Jana, wypiera się Słowa Bożego.
  Zawarta jest w niej Prawda, a jeżeli by ktoś z niej cokolwiek ujął albo zakwestionowałby wypowiedziane proroctwa lub w jakikolwiek sposób by je uzupełnił, zostanie on wyrzucony na dziką pustynię. Bóg Stwórca przez proroków objawia nam przez Słowo: wezwanie do nawrócenia i zachowywania Bożych przykazań, zapowiada konsekwencje grzechów za nieposłuszeństwo Bogu, przyjście Mesjasza i proroctwo „końca czasów”, gdzie wydaje się, że całe Pismo Święte o tym czasie końca mówi i chce pomóc temu ostatniemu pokoleniu przetrwać ten trudny czas.
  Nieposłuszeństwo precyzyjnemu Słowu Bożemu i nie dociekaniu znaków czasu wiąże z nie wejściem do Arki Noego, pozostanie w Sodomie, brakiem pokuty -nie jak w Niniwie za czasów proroka Jonasza.

  [b]Wśród Nocnej Ciszy…[/b]
  Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
  [b]Cztery tysiące lat wyglądany[/b] [quote](J1.11 Przyszło do swojej własności,
  a swoi Go nie przyjęli. )[/quote]
  Na Ciebie króle, prorocy [quote](Mt 2.3 Skoro to usłyszał [b]król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.[/b] 4 Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
  Łk 2.29 “Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
  w pokoju, według Twojego słowa.
  30 Bo [b]moje oczy ujrzały Twoje zbawienie[/b],
  31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
  32 światło na oświecenie pogan
  i chwałę ludu Twego, Izraela”.)[/quote]
  Czekali, a Tyś tej nocy
  Nam się objawił. [quote](Łk 2.7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż [b]nie było dla nich miejsca[/b] w gospodzie.)[/quote]
  ….
  I my czekamy na Ciebie, Pana, [quote](Mt 2.13 Gdy (Mędrcy ze wschodu) odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: “Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i [b]uchodź do Egiptu[/b]; pozostań tam, aż ci powiem; bo [b]Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić[/b]”.)[/quote]
  A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
  [b]Padniemy na twarz przed Tobą, [/b] (coraz więcej nie tylko nie pada na twarz, ale i nie chce padać na kolana w czasie maksymalnego przylgnięcia do Ciała Jezusa pod osłoną Chleba)
  Wierząc, żeś jest pod osłoną
  Chleba i Wina.

 6. D.S.M. Autor wpisu

  1 Kor 8, 12: W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi.

  Dn 9, 2: w roku pierwszym jego panowania, ja, Daniel, dociekałem w Pismach liczby lat, które objawił Pan prorokowi Jeremiaszowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat spustoszenia Jerozolimy.
  Dn 9, 3: Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele.

  Dn 12, 4: Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza.

  Łk 8, 10: On rzekł: Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli.

 7. D.S.M. Autor wpisu

  Mt 8, 20: Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć.

  Mt 17, 12: Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał.

  Mt 20, 18: Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć
  Mt 20, 19: i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie.

  Mt 26, 45: Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
  Mt 26, 46: Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca.

  Mk 8, 38: Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi.

  Mk 10, 45: Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

  Mk 14, 43: I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych.

  Łk 10, 4: Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie!

  Łk 22, 35: I rzekł do nich: Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: Niczego.
  Łk 22, 36: Lecz teraz – mówił dalej – kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz!
  Łk 22, 37: Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dochodzi kresu.
  Łk 22, 38: Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy.

  Mt 10, 25: Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą.
  Mt 10, 26: Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.

  Mt 20, 26: Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą.
  Mt 20, 27: A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym,
  Mt 20, 28: na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

  Mt 23, 8: Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.
  Mt 23, 9: Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
  Mt 23, 10: Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
  Mt 23, 11: Największy z was niech będzie waszym sługą.
  Mt 23, 12: Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

  Mt 24, 45: Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność?
  Mt 24, 46: Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności.
  Mt 24, 47: Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.

  Łk 14, 24: Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”.

  Łk 22, 27: Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy.

  J 15, 15: Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

  J 15, 20: Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: “Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.

  J 13, 12: A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?
  J 13, 13: Wy Mnie nazywacie “Nauczycielem” i “Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem.
  J 13, 14: Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.
  J 13, 15: Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.
  J 13, 16: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.
  J 13, 17: Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.
  J 13, 18: Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz [potrzeba], aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę.
  J 13, 19: Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM.

 8. D.S.M. Autor wpisu

  1 Tes 4, 17: Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
  1 Tes 4, 18: Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!

 9. D.S.M. Autor wpisu

  Dzisiejsi Chrześcijanie może wierzą, że gdybym przybył znów, drugi raz, nigdy nie byłbym potraktowany ponownie z takim okrucieństwem. No cóż, mylą się.

  Sprzeciw odnośnie Mojego Powtórnego Przyjścia będzie zacięty.

  Moje Święte Słowo będzie, i już jest, wyśmiewane i kwestionowane.

 10. D.S.M. Autor wpisu

  Ja akceptuję to, że wielu z was nie będzie mówić otwarcie. Rozumiem, jak trudne będzie dla was, aby otwarcie głosić Moje Słowo dawane wam poprzez Mojego proroka czasów ostatecznych. Ale wiedzcie o tym:

  Macie obowiązek wobec Bożych dzieci, aby prowadzić je i kierować do Prawdy.

 11. D.S.M. Autor wpisu

  Wprowadzi on nowe prawa, które nie tylko że będą stały w sprzeczności z Naukami Kościoła Katolickiego, ale i będą się sprzeniewierzać wszystkim prawom chrześcijańskim. Kapłani, którzy zwalczają te Orędzia, będą przymuszeni na nowo je rozważyć, kiedy ta straszliwa prawda wyjdzie na jaw.

 12. D.S.M. Autor wpisu

  W bardzo niedługim czasie w Europie nastąpi podział, który będzie miał związek z EU i krajem, w którym znajduje się Piotrowy Tron. Rezultatem tego będzie wojna, która będzie miała inny charakter niż inne wojny. Ale będzie ona bezwzględna. W Niemczech, we Włoszech i we Francji ludzie zwrócą się przeciwko sobie. Musicie się modlić, aby Moi wyznawcy pozostali silni oraz sprawili, aby Grupy Modlitewne „Jezus dla Ludzkości” zostały szybko założone w tych krajach.

 13. D.S.M. Autor wpisu

  Proszę, módlcie się o nadzieję i odmawiajcie Mój Święty Różaniec każdego dnia za tych wszystkich, którzy sprawują w Rzymie rządy. Musicie modlić się za wszystkich, którzy zarządzają Kościołem Katolickim. Proszę, włączajcie w to człowieka, który siedzi na Tronie Piotra, gdyż wielce są mu potrzebne wasze modlitwy.
  Módlcie się, aby przyjął on Prawdę o śmierci Mojego Syna na Krzyżu oraz aby otworzył swoje serce na prośby Mojego Syna o miłosierdzie dla wszystkich Bożych dzieci.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/03/21/matka-zbawienia-odmawiajcie-moj-rozaniec-za-tych-wszystkich-ktorzy-sprawuja-w-rzymie-rzady-2/

 14. D.S.M. Autor wpisu

  W miarę jak będę objawiał coraz więcej proroctw, które zawarte są w Pieczęciach*, człowiek wreszcie rozpozna Prawdę. I chociaż Bóg jest Miłością, i chociaż jest On Sprawiedliwością, to Jego kary będą spadać na ludzkość, aby wykorzenić z niej próżność, egocentryzm oraz miłość własną, tak aby człowiek stał się godzien wkroczenia do Jego Nowego Raju. Tylko ci mający czyste i pokorne serca otrzymają ten Dar.

 15. D.S.M. Autor wpisu

  starannie zatajonego, ale planu, który, jak to przepowiedziano, rozwija się na waszych oczach. Pismo Święte nigdy nie kłamie. Moje Słowo jest Prawdą. Prawda jest waszą liną ratunkową do zbawienia. Jeżeli zaakceptujecie kłamstwa — przekazane wam w Moim Kościele przez tych, którzy nie przychodzą w Moim Imieniu — to popadniecie wówczas w wielką ciemność i zostaniecie pochłonięci przez takie zło, że — o ile będziecie uczestniczyć w tych okultystycznych praktykach, prezentowanych wam w Moim Imieniu — to będziecie dla Mnie zgubieni.

  Naprawdę wkrótce, kiedy fałszywy pokój zostanie ustanowiony, rozpocznie się realizacja planów unicestwienia Żydów. Podczas gdy bestia będzie pustoszyć Izrael, fałszywy prorok będzie pozbywał się śladów Mojej Obecności i oszuka w zasadzie nie tylko katolików, ale i wszystkich chrześcijan, wszystkie religie — po to, aby czcić bestię obecną pod maską Jednej Światowej Religii.

 16. D.S.M. Autor wpisu

  Pierwsze zostaną zniszczone Sakramenty — następnie Msza — potem Biblia i wszelkie ślady po Słowach Boga. W tym okresie wielu będzie walczyć, głosząc Słowo Boże. To właśnie w owym czasie Moje Łaski zostaną wylane wszędzie — dzięki Mocy Ducha Świętego — tak, aby Bóg nigdy nie został zapomniany.

 17. D.S.M. Autor wpisu

  Moje dzieci, Ja interweniuję teraz za pomocą kar na ziemi. Te biedne dusze, które za sprawą tych kar utracą swoje życie, pomagają uratować tych, którzy są dla Mnie straceni.

  Kiedy czujecie się przerażeni nikczemnością szatana i jego wpływem na wasze życie, to pamiętajcie, że Ja zniszczę jego reprezentantów na ziemi. Skrócę wasze cierpienie, ponieważ pragnę ocalić dusze. Gdybym bowiem pozwolił, aby to zło trwało nadal, nie byłbym w stanie zbawić tych wszystkich dusz, których imiona znajdują się w Księdze Życia.

 18. D.S.M. Autor wpisu

  Oświadczam, że ci, którzy są prowadzeni na manowce przez fałszywego proroka, odkryją, że są zagubieni i zdezorientowani, gdyż przyjmą wielkie oszustwo, i staną się jego dobrowolnymi ofiarami. Następnie zwrócicie się przeciwko Mnie i Mojemu Umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, ale nie będziecie sobie zdawać sprawy, że tak jest. Będziecie przekonani, że Sakramenty są takie same, chociaż zostaną wam one odmiennie przedstawione. Staną się one jak puste naczynia i będą dla Mnie nie do przyjęcia.

 19. D.S.M. Autor wpisu

  Tylko nieliczni pojmują Boskie Prawa Niebios oraz znaczenie Krzyża w waszym życiu. Pewnego dnia wszystkie Boże dzieci zrozumieją, dlaczego muszą przejść przez te okrutne przeżycia. Nie ustawajcie w waszej misji rozprzestrzeniania Prawdy, nie zwracajcie uwagi na nienawiść, której będziecie doznawać, i nie przyjmujcie wskazówek od tych, którzy się Mnie zaparli — ale to nigdy.

  Wasz marsz w kierunku Nowego Raju będzie trudny. Ale nawet jako mała armia możecie udaremnić kary, które zostaną światu narzucone przez antychrysta.

 20. D.S.M. Autor wpisu

  So 3, 7: Mówiłem: Bój się Mnie jednak, przyjmij pouczenie! A tak nie zniknie sprzed jej oczu wszystko to, za co ją ukarałem. Ale oni się pospieszyli znieprawić wszystkie swoje czyny.
  So 3, 8: Przeto oczekujcie na Mnie – wyrocznia Pana – w dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel, bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie moje oburzenie, cały mój gniew zapalczywy, bo ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię.

 21. D.S.M. Autor wpisu

  Pierwszy Sąd jest blisko — i odrzucę niegodziwców na bok, jako że Nowe Niebo i Nowa Ziemia powita tylko tych, którzy przyjmą Moje Miłosierdzie. Wielu powie: Bóg jest miłosierny — On nigdy nie okazałby takiego okrucieństwa. Moja odpowiedź jest następująca: Nie będzie już więcej takiej ziemi, jaką obecnie znacie.

 22. D.S.M. Autor wpisu

  Powie się wam, że pokora i miłość wobec ubogich są powodem, dla którego odnowiony i oświecony Kościół zwiastuje nowy początek. Jak baranki na rzeź prowadzeni będziecie do jeziora ognia.

 23. D.S.M. Autor wpisu

  Nigdy nie wolno wam nic dodawać do Księgi Objawienia, podejmować próby własnej interpretacji lub ujmować z niej czegokolwiek, tak aby dopasowywać to do swoich własnych życzeń, ponieważ za takie postępowanie będziecie cierpieć. Kiedy coś takiego robicie, manipulujecie Słowem Bożym.

 24. D.S.M. Autor wpisu

  Księga Prawdy zawiera po prostu szczegóły i tajemnice, pochodzące z Księgi Objawienia. Jedynie Ja, Baranek Boży, Jestem uprawniony — bo tylko Ja posiadam pozwolenie Mojego Ojca — by otworzyć znajdujące się na niej pieczęcie.

  Jeżeli nie wierzycie w Księgę Prawdy, to i nie wierzycie w Księgę Objawienia. Ostrzegam was! Ci, którzy odrzucają Księgę Objawienia, rezygnują z Mojego Miłosierdzia.

 25. D.S.M. Autor wpisu

  Tak wielu z was, chociaż jesteście uprzejmi, dobrzy, miłujący i szczerze oddani Mojemu Kościołowi na ziemi, zapomina o Moim Powtórnym Przyjściu. Myślicie, że czym Ono jest? I czego żeście się nauczyli? Ilu to proroków byłoby potrzebnych, aby was przekonać, że ów czas jest już prawie przy was?

  Słyszeliście już kiedyś, żeby Bóg nie wysyłał Swoich proroków, aby pomóc przygotować Jego dzieci do walki e złem, które opanowuje ludzką duszę? I na jakiej podstawie dochodzicie do przypuszczenia, że Księga Objawienia zawiera kłamstwa? Zaprzeczacie wielu rzeczom, które Ona zawiera i nie podejmujecie dyskusji na ten temat. Dlaczego? Czyż nie wiecie, że to oznacza, że kwestionujecie Słowo Boże?

  Moja Cierpliwość jest wystawiana na próbę. Mój Gniew jest wielki. Obraża Mnie wasza uparta odmowa przyjęcia Mojego Daru Interwencji, który ma was przygotować. Prześladując tych z Moich wyświęconych sług, którzy Mnie rozpoznają w tych Orędziach, odmawiacie innym Daru Zbawienia. Jesteście ślepi, a wasza nieznajomość Mojego Nauczania i Słowa Bożego, które jest zawarte w Świętej Księdze Mojego Ojca — w Biblii — jest zadziwiająca. Mówicie, że Mi służycie, ale wy Mnie nie znacie, i dlatego — nie dostrzegacie.

  Wasza miłość do samych siebie pogrąża waszą miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa, i z tego powodu już dłużej nie nadajecie się do tego, aby Mi służyć. Jesteście zbyt wyniośli, aby stanąć przed Moim Tronem.

 26. D.S.M. Autor wpisu

  W kogo wy wierzycie? We Mnie, waszego Jezusa, czy w paplaninę tych, którzy uważają się za ekspertów w dziedzinie teologii, ale którzy są ignorantami w dziedzinie Prawdy? Obudźcie się! Pieczęcie zostały złamane! Waszym obowiązkiem jest ratowanie dusz, ale wy nie zachowaliście czujności, by usłyszeć Moje Wołanie. Powiedziałem wam, że przyjdę w nocy, jak złodziej. Bo — kiedy nastanie ten dzień — wówczas będzie za późno dla dusz, które się nie przygotowały.

 27. D.S.M. Autor wpisu

  Musicie przygotować się już teraz, tak jakby nadciągała wojna i tak jakby żywność miała być na kartki. Zgromadźcie duży zapas wody, ponieważ wszystko, co zmagazynujecie, zostanie przeze Mnie rozmnożone.

  Proszę, nie wierzcie w to, że Ja was poproszę o opuszczenie waszych domów, gdyż to nie jest konieczne. Trochę przygotowań, podczas których wzajemnie zaoferujecie sobie pomoc, to jest już wszystko, co jest potrzebne.

 28. D.S.M. Autor wpisu

  Przypomnijcie im, że grzech istnieje i zostanie wybaczony, ale najpierw musicie Mnie o to wybaczenie poprosić. To, że zostanie im powiedziane, że grzech jest drugą naturą człowieka, nie ma żadnego znaczenia – oni bowiem muszą wiedzieć, że jako Boże dzieci muszą prosić o pojednanie za każdym jednym razem, niezależnie od tego, jak błahe mogą się im wydawać ich grzechy. Grzech jest tym, co oddziela was od Boga. Im więcej grzeszycie, tym ciemniejsi się stajecie, tym głębszą udrękę będziecie odczuwać i będziecie tak niespokojni, że nic poza Moją Łaską nie ulży waszemu bólowi i nie przyniesie wam prawdziwego pokoju.

 29. D.S.M. Autor wpisu

  musicie przylgnąć do Mnie, waszego Jezusa, jak nigdy dotąd. Okres, który jest przed wami, będzie ciężki, a wszyscy ci, którzy trwają we Mnie, ze Mną i dla Mnie, będą odpowiedzialni za to, aby w tych nadchodzących dniach ciemności nadal płonął Płomień Mojego Światła.

  Musicie być spokojni i zachować pokój, jednocześnie mocno postanawiając, że będziecie nadal głosić Święte Słowo zawarte w Ewangeliach w każdym zakątku świata.

  Módlcie się, byście posiedli mądrość, aby ujrzeć Prawdę

 30. D.S.M. Autor wpisu

  To, co od początku Bóg mówił prorokom, wydarzyło się. Ostrzeżenia, które dał On ludzkości, zaowocowały ocaleniem tych, którzy ich posłuchali, podczas gdy ci, którzy je zlekceważyli, zostali odrzuceni. Wszystko, co zostało przepowiedziane, nadejdzie, a wszyscy ci, którzy sprzeciwiają się Bogu w Jego próbach przyniesienia pokoju i zbawienia Jego dzieciom, będą musieli zdać rachunek ze swojego buntu. Ponieważ Prawda została przekręcona i Słowo Boże zignorowane, ludzie nadal odwracają się od Świętego Słowa Bożego. Rezultatem ich zanurzania się w ciemności będzie kara Boska — kara Boga Najwyższego.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2015/01/03/grzmoty-i-blyskawice-zstapia-na-swiatynie-panska/

 31. D.S.M. Autor wpisu

  Krąży tak wiele błędnych informacji dotyczących środowiska naturalnego, a przecież jedynie Bóg może nakazać, jak ma zachować się ziemia. Człowiek może zaszkodzić ziemi i ją okaleczyć, ale nigdy nie może on jej zniszczyć, bo te wszystkie rzeczy leżą w Bożych Rękach. Brak zaufania do Boga sprawia, że człowiek wierzy, że posiada kontrolę nad wszechświatem. Głupi człowiek myśli, że jego działania mogą zmienić Prawa Boże. Mądry człowiek wie, że Bóg jest Wszechmogący, i tak długo, jak jest On czczony, a Jego Prawa są przestrzegane, przetrwanie człowieka jest zabezpieczone. Przetrwanie ziemi nie ma nic wspólnego ze śmiertelnym człowiekiem. Jedynie Bóg ma moc, by kontrolować powietrze, którym oddychacie; wodę, którą pijecie; oraz jest zdolny do podtrzymania życia. Jedynym niebezpieczeństwem dla ludzkości jest sam człowiek.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2015/01/01/jedynym-niebezpieczenstwem-dla-ludzkosci-jest-sam-czlowiek/

 32. D.S.M. Autor wpisu

  Oto jest powód, dla którego Mój Ojciec obiecał światu Księgę Prawdy, która rozszyfrowuje Księgę Apokalipsy — po to, aby ocalić wasze nędzne dusze. Człowiek jest uparty. Człowiek jest pyszny, próżny i im większe postępy robi w zakresie nauki, tym mniej wie i tym bardziej oddala się od Prawdy.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/03/29/przez-nastepne-dwa-lata-ludzie-nauki-zadadza-sobie-wszelki-trud-aby-podwazyc-istnienie-boga/

 33. D.S.M. Autor wpisu

  Bóg, poprzez objawienia prywatne, daje Swoim dzieciom lepsze zrozumienie tego, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Jeżeli Bóg decyduje się przyznać Swoim dzieciom dodatkowe Dary, to jest to Jego Przywilej. Gdyby nie takie Dary jak Święty Różaniec, to dusze zostałyby dla Niego utracone.

  Wy, Moi umiłowani wyznawcy, musicie zrozumieć, że jedynym celem objawień prywatnych jest ratowanie dusz poprzez nawrócenie. Modlitwy są zawsze częścią objawień prywatnych — i po tym poznacie, że pochodzą one z Nieba.

  Nie musicie Mnie teraz słuchać, bo wszystko, co Bóg chciał, abyście wiedzieli, znajduję się w Najświętszych Ewangeliach. Niestety, bardzo niewielu z Moich wyznawców pojęło zawarte tam lekcje. Prawda zawarta jest zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie.

  Księga Mojego Ojca zawiera Prawdę i nigdy nie może być do niej nic dodane ani nic usunięte. Ani nie może być ona w jakikolwiek sposób zmieniana. Obecnie jest Moim Obowiązkiem propagowanie zawartości Apokalipsy św. Jana, aby pomóc wam zrozumieć, że zrealizuje się każde proroctwo w niej zawarte — bo Słowo zostało ustanowione.

  Zawartość tej Księgi sprawia, że jej lektura jest trudna, ponieważ zapowiada ona ostatnią zdradę Mnie, Jezusa Chrystusa, przez tych, którzy twierdzą, że rządzą Moim Kościołem. Niech Prawda zostanie usłyszana, bo jest ona zapisana, a co jest zapisane przez Boga, to jest święte i nietykalne.

  Wasz Jezus

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/11/13/jedynym-celem-objawien-prywatnych-jest-ratowanie-dusz/

 34. D.S.M. Autor wpisu

  Tb 13, 18: Bramy Jerozolimy rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, a wszystkie jej domy zawołają: “Alleluja, niech będzie uwielbiony Bóg Izraela!” I błogosławieni będą błogosławić Imię święte na wieki i na zawsze.

 35. D.S.M. Autor wpisu

  Wj 9, 19: A teraz poślij po twoje bydło i po wszystko, co masz na polu, bo każdy człowiek i każde zwierzę znajdujące się na polu, a nie zapędzone do zagrody, zginie, gdy na nich grad spadnie.

 36. D.S.M. Autor wpisu

  kto odrzuca Apokalipsę św. Jana, wypiera się Słowa Bożego. Zawarta jest w niej Prawda, a jeżeli by ktoś z niej cokolwiek ujął albo zakwestionowałby wypowiedziane proroctwa lub w jakikolwiek sposób by je uzupełnił, zostanie on wyrzucony na dzikie pustkowie.

  Nie wolno wam osądzać innych z powodu ich religijnych przekonań. Musicie ich kochać, tak jak Ja ich kocham. Nie oznacza to, że macie przejąć ich wierzenia czy okazywać im cześć, bo jeżeli tak postąpicie, to się Mnie wyprzecie.

  Dzień, w którym złożycie hołd fałszywym bogom w Moim Własnym Domu, będzie dniem, w którym Ja sam rozgromię Moją Świątynię i wszystko w niej zniszczę. Jakże letnia jest wiara niektórych z Moich sług, którzy starają się ludziom zaimponować i łasi są na pochlebstwa. Jak mało szacunku jest Mi okazywane w Moim Własnym Domu, gdzie wszystko, co wam ofiarowałem, z obojętnością jest odrzucane, aż w końcu nic z tego, co jest ode Mnie, w Moim Kościele nie pozostanie.

  Moi wrogowie mogą zawładnąć Moim Domem, ale nie Moim Kościołem, ponieważ Mój Kościół stanowią chrześcijanie całego świata.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/11/15/poganie-ktorzy-trzymaja-sie-z-dala-od-prawdy-wejda-do-mojego-domu/

 37. D.S.M. Autor wpisu

  Za 12, 8: W owym dniu Pan będzie obroną mieszkańców Jeruzalem, a każdy z nich, kto jest słaby, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Pański na ich czele.

  1 Tes 4, 16: Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.

  Ap 20, 6: Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.

 38. D.S.M. Autor wpisu

  Tak skażeni są ci, którzy przemierzają korytarze w Rzymie, że największym znakiem, jaki zauważycie, będzie chaos, który nastąpi, kiedy oni przejdą pod dowodzenie tego oszusta. Chaos, nieład, rozłam i popadanie w sprzeczności będą dostrzegalne wszędzie w Rzymie. Źródłem tego bałaganu jest szatan, gdyż nie może być nim Bóg.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/03/19/moja-agonia-jest-odczuwana-przez-wszystkich-swietych-i-aniolow-w-niebie-gdyz-bliski-jest-czas-apokalipsy-2/

 39. D.S.M. Autor wpisu

  Wszystkie przewroty, których niebawem doświadczycie, staną się dowodem na prawdziwość proroctw, przekazanych Mojemu umiłowanemu Janowi w Księdze Apokalipsy. Kiedy ujrzycie Kościół przystępujący do unii ze świeckim światem, to będziecie wiedzieli, że nadszedł czas dla Mojej Misji, aby zgromadzić dusze z całego świata.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/11/07/wszystkie-przewroty-ktorych-niebawem-doswiadczycie-stana-sie-dowodem-na-prawdziwosc-proroctw-przekazanych-mojemu-umilowanemu-janowi-w-ksiedze-apokalipsy/

 40. D.S.M. Autor wpisu

  Oz 5, 1: Słuchajcie tego, kapłani, zechciej to pojąć, domu Izraela, domu królewski, natęż swą uwagę – przecież na straży Prawa ty stoisz. Ale wy sidłem jesteście dla Mispa i siecią rozpiętą nad Taborem.
  Oz 5, 2: Zabrnęliście głęboko w zdrożności, moja kara dosięgnie was wszystkich.

 41. D.S.M. Autor wpisu

  Być chrześcijaninem — to wymaga o wiele więcej, niż tylko oświadczania, że się nim jest. Jeżeli jesteście prawdziwymi chrześcijanami, to czynicie wszystko, czego was nauczałem, i podążacie drogą Świętej Doktryny, zawartej w Świętej Biblii. Uznawać Moje Słowo — to jest jedna sprawa; ale realizować to, czego nauczałem, to już inna.

  Miłość zwalcza wszelką nienawiść, ale jeżeli nie będziecie trzymali się z daleka od tych, którzy podżegają do nienawiści, to zatopicie się w rozpaczy. Nie mogę ocalić dusz, które nie odczuwają skruchy za swoje nieprawości.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2015/01/09/jezeli-brakuje-milosci-jestem-w-duszy-nieobecny/

 42. D.S.M. Autor wpisu

  Rozeznajemy rozumem czas Powtórnego Przyjścia Pana Jezusa
  Pismo Święte w 1/3 jest Księgą Prorocką, uprzedzającą nas w czasie o konsekwencjach wydarzeń, które ściąga grzech, a im większe odstępstwo od Boga, tym interwencja Zbawiciela szybsza.

  Między 25 a 27 sierpnia są czytania z pierwszego listu św. Pawła do Tesaloniczan. W liturgii słowa podczas Ofiary Mszy Świętej jest czytane:
  PIERWSZE CZYTANIE
  2 Tes 2, 1-3a. 14-17 Ostrzeżenie przed fałszywymi naukami
  Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
  W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi. (dalszej części zdania brak: , bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia)
  Po to wezwał was przez głoszenie nasze Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.
  Oto Słowo Boże.

  Łk 19. 44 Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia.

 43. D.S.M. Autor wpisu

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/05/16/druga-pieczec-trzecia-wojna-swiatowa/

  Ap 6, 3: A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: Przyjdź!
  Ap 6, 4: I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali – i dano mu wielki miecz.

  Ap 6, 5: A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę, mówiące: Przyjdź! I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę.
  Ap 6, 6: I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina!

  Dn 7, 5: A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: “Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa!”
  Dn 7, 6: Potem patrzałem, a oto inna [bestia] podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej to powierzono władzę.
  Dn 7, 7: Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury; pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów.

 44. D.S.M. Autor wpisu

  2 Tes 2, 3: Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,
  2 Tes 2, 4: który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.
  2 Tes 2, 7: Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca,
  2 Tes 2, 8: wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.
  2 Tes 2, 9: Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów,
  2 Tes 2, 10: [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.
  2 Tes 2, 11: Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu,
  2 Tes 2, 12: aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.

  2 Tes 2, 15: Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.

Dodaj komentarz