Chciałbym zaprosić wszystkich do rozważania pytań do samego siebie, w celu udoskonalenia się w Miłości. Miłość jest najważniejsza, na niej opiera się całe Prawo i Prorocy, więc od niej trzeba zacząć szukanie i udoskonalanie siebie.

  • Czym, kim jest dla mnie Miłość?

Mt22. 37 Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy

Proszę o Modlitwę w intencji naszych serc, aby nigdy nie zabrakło Dialogu Serca Miłości.

Czystość – ks. dr Marek Dziewiecki

Dodaj komentarz