1. Msza Święta

2. Różaniec – po odmówieniu
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
wzbudzam dodatkową intencję:
Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których kochasz,
a którzy nie potrafią kochać Ciebie.
Oby mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni,
aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego zła. Amen.

3. Godzina 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

4. Rozważanie Pisma Świętego

5. Módlmy się, Módlmy się, Módlmy się nieustannie całym życiem.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KPjRuE6Fe6Y#!

PROSZĘ WAS:

• abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy,
• abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili,
• abyście mieli ufność nawet wbrew swojej słabości,
• abyście szukali duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ja znajdowało,
• abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
• abyście nigdy nie utracili tej wolności duch, do której On wyzwala człowieka,
• abyście nigdy nie wzgardzili ta Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której Zycie ludzkie nie ma ani korzeni, ani sensu.

( fragmenty homilii w Kalwarii Zebrzydowskiej i na krakowskich Błoniach w 1979 r)

Jezu, wybacz mi, bo zgrzeszyłem.
Jezu, błagam o Miłosierdzie dla wszystkich, którzy Cię odrzucili i którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Amen.
MODLITWA PORANNA
Mój Boski Ojcze, niczym jestem i nie posiadam niczego, co nie pochodziłoby z Twojej reki. Proszę Cię pokornie, racz przyjąć w ofierze wszystkie moje myśli, uczynki i słowa, wszystkie radości i cierpienia duchowe, a także wszelkie boleści mojego ciała w intencjach Tobie tylko wiadomych. Ja nic nie potrzebuję, bo wszystko mi dajesz zanim odkryję jakikolwiek brak.
Mój Ojcze, niech cały mój dzień i cała moja noc, będzie cichym wychwalaniem Ciebie. Niech każda modlitwa i każda praca, każdy najmniejszy wysiłek ciała, woli czy ducha, będzie poświęcony Tobie o Najwyższy Boże, Źródło mojej wszelkiej radości i pociechy. Amen.
MODLITWA O DAR PIĘKNEJ MODLITWY
Ojcze mój Niebieski, daj mi łaskę pięknego modlenia się do Ciebie. Niech moje słowa będą uświęcone w Sercu Matki Najświętszej, niech moje myśli będą oddane Bogu i uświęcone, niech cały będę żywą modlitwą Twoją i na Twoją chwałę. Natchnij Mnie Święty Duchu, abym modlił się godnie i uświęcił przez to moje życie. Amen.
MODLITWA ZANURZENIA CAŁEGO DNIA WE KRWI JEZUSA CHRYSTUSA
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego. Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyśle czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.
(33) Powstań teraz i przyjmij Pieczęć Boga Żywego
O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój Ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki. Kocham Cię, Drogi Ojcze. Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
(132) O wyrzeczenie się szatana, aby chronić tę Misję
Matko Zbawienia, przyjdź z pomocą tej Misji. Pomóż nam, Bożej Armii Reszty, wyrzec się szatana. Błagamy Cię zmiażdż głowę bestii swoją piętą i usuń wszelkie przeszkody w naszej Misji zbawiania dusz. Amen.
(30) Bóg Ojciec: Modlitwa o uniknięcie wojny, głodu i prześladowań religijnych
O mój Przedwieczny Ojcze, Boże, Stwórco Wszechświata, w Imię Twojego Drogiego Syna, błagam, abyśmy Cię bardziej kochali. Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności. Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar, który składamy przed Twoim tronem, aby ratować Twoje dzieci na ziemi. Skrusz serca nieczystych dusz, otwórz ich oczy na prawdę o Twojej miłości, aby mogli przyłączyć się do wszystkich Twoich dzieci w Raju na ziemi, który z taką miłością stworzyłeś dla nas zgodnie z Twoją Boską Wolą. Amen.
(38) Modlitwa o ocalenie Kościoła katolickiego
O Najświętsza Matko Ocalenia, proszę o modlitwę za Kościół katolicki w tych trudnych czasach oraz za naszego kochanego papieża Benedykta XVI, aby złagodzić jego cierpienie. Prosimy Cię, Matko Ocalenia, o okrycie wyświęconych sług Bożych Twoim świętym płaszczem, by otrzymali łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi podczas prób stojących przed nimi. Módl się także, ażeby opiekowali się swoimi owcami zgodnie z prawdziwym nauczaniem Kościoła katolickiego. O Święta Matko Boża, daj nam, Twojej reszcie Kościoła na ziemi dar przywództwa, abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze do Królestwa Twojego Syna. Prosimy Cię, Matko Ocalenia, trzymaj oszusta z dala od wyznawców Twojego Syna, którzy dążą do ochronienia swoich dusz, by byli godni wejść przez bramy Nowego Raju na Ziemi. Amen.
(79) Za 2 miliardy zagubionych dusz
O Drogi Jezu, błagam Cię, wylej Twoje Miłosierdzie na te zagubione dusze. Wybacz im odrzucenie Ciebie i posłuż się moją modlitwą i cierpieniem, abyś mógł przez Twoje Miłosierdzie, wylać na nie Łaski, których potrzebują, aby uświęcić ich dusze. Proszę Cię o dar łaskawości dla ich dusz. Proszę Cię o otworzenie ich serc, aby przyszli do Ciebie i proszę Cię, abyś wypełnił ich Duchem Świętym, aby mogli przyjąć Prawdę o Twojej Miłości i żyć z Tobą i wszystkimi z Bożej rodziny na zawsze. Amen.
(102) O podtrzymanie zaufania i wiary w Boże Orędzie dla świata
Najdroższy Jezu, kiedy upadam, podnieś mnie. Kiedy mam wątpliwości, oświeć mnie. Kiedy jestem smutny, okaż mi swoją miłość. Kiedy krytykuję, pomóż mi zamilknąć. Kiedy publicznie osądzają innych, zamknij moje usta. Kiedy wypowiadam bluźnierstwa w Twoje Imię, odkup mnie i weź mnie z powrotem pod swoją ochronę. Kiedy brakuje mi odwagi, daj mi miecz, którego potrzebuję do walki o ratowanie dusz, których pragniesz. Kiedy stawiam opór Twojej Miłości, pomóż mi się poddać i całkowicie zrezygnować z siebie dla Twojej Miłosiernej opieki. Kiedy błądzę daleko, pomóż mi odnaleźć Drogę Prawdy. Kiedy kwestionuję Twoje Słowo, daj mi odpowiedź, której szukam. Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i miłym, nawet dla tych, którzy Cię przeklinają. Pomóż mi wybaczać tym, którzy mnie obrażają i daj mi łaskę, której potrzebuję, aby iść za Tobą na koniec świata. Amen.
(111) Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi
O droga Matko Zbawienia, poświęcam moje dzieci (podaj imię dziecka / imiona dzieci) przed twoim Synem, aby mógł przynieść im pokój ducha i miłość serca. Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona twojego Syna i uchroń je od krzywdy. Pomóż im pozostać wiernymi Świętemu Słowu Bożemu, zwłaszcza w chwilach, gdy są kuszone, aby odwrócić się od Niego. Amen.
(104) O uwolnienie tej duszy z niewoli
Najdroższy Jezu, przedstawiam Ci duszę mojego brata (mojej siostry), który oddał (która oddała) swoją duszę szatanowi. Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach. Uwolnij tę duszę z niewoli bestii i przynieś jej zbawienie wieczne. Amen.

Modlitwy Litanii Jezus do Ludzkości
(1) Ochrona przed Fałszywym Prorokiem
Najdroższy Jezu, uchroń nas od oszustwa Fałszywego Proroka.
Jezu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, uchroń nas od prześladowań.
Jezu, zachowaj nas od Antychrysta.
Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się.
Najdroższy Jezu, osłoń nas Twoją Najdroższą Krwią.
Najdroższy Jezu, otwórz nasze oczy na kłamstwa Fałszywego Proroka.
Najdroższy Jezu, zjednocz Twój Kościół.
Jezu, Chroń nasze sakramenty.
Jezu, nie pozwól Fałszywemu Prorokowi podzielić Kościoła.
Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawiane nam jako prawdę.
Jezu, daj nam Siłę.
Jezu, daj nam Nadzieję.
Jezu, wylej Ducha Świętego na nasze dusze.
Jezu, broń nas przed Bestią.
Jezu, daj nam dar rozeznania, abyśmy podążali drogą Twojego prawdziwego Kościoła w każdym czasie, na wieki wieków. Amen.
(2) O Łaskę Ochrony
O Najwyższy Ojcze Niebieski
Kocham Cię.
Czczę Cię.
Panie, zmiłuj się.
Panie, przebacz nam nasze winy.
Uwielbiam Cię.
Wychwalam Cię.
Dziękuję Ci za wszystkie Twoje szczególne Łaski.
Błagam Cię o Łaskę Ochrony dla moich najbliższych
(wymień wszystkich z listy o zbawienie dusz)
Ofiaruję Ci moją wierność w każdym momencie.
Ty, O Najwyższy Ojcze,
Stwórco wszystkich rzeczy,
Stwórco Wszechświata,
Stwórco ludzkości,
Jesteś źródłem wszystkich rzeczy.
Jesteś źródłem Miłości.
Jesteś Miłością.
Kocham Cię.
Czczę Cię.
Padam przed Tobą.
Błagam o Miłosierdzie dla wszystkich dusz, które Cię nie znają,
które Cię nie czczą,
które odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia.
Oddaję się Tobie w umyśle, ciele i duszy,
abyś mógł je wziąć w Swoje Ramiona, bezpieczne od wszelkiego zła.
Proszę Cię, abyś otworzył Bramę Raju, aby wszystkie Twoje dzieci
zjednoczyły się ostatecznie w tym dziedzictwie, które stworzyłeś dla nas wszystkich.
(3) Obrona Słowa Bożego
O drogi Jezu, chroń nas od kłamstw, które obrażają Boga.
Chroń nas od szatana i jego armii.
Pomóż nam bardziej Cię kochać.
Wspieraj nas w naszej walce.
Broń nas w naszej wierze.
Prowadź nas do Twojego bezpiecznego schronienia.
Pomóż nam powstać i bronić Twojej Świętej Woli.
Wzmocnij nasze postanowienie bycia Twoimi prawdziwymi uczniami.
Daj nam odwagę.
Daj nam zaufanie.
Prowadź nas drogą Prawdy.
Broń nas przed wrogiem.
Wylej na nas Łaski Ochrony.
Pomóż nam uniknąć pokus.
Przybliż nas do Twojego Najświętszego Serca.
Pomóż nam pozostać wiernymi Tobie przez cały czas.
Amen.
(4) O złagodzenie kary Boga Ojca
O Boże Najwyższy, błagamy Cię o miłosierdzie wobec grzechów Twoich dzieci.
Dziękujemy Ci za Dar ziemi.
Dziękujemy Ci za Dar życia ludzkiego.
Cenimy Dar życia.
Bronimy Daru życia.
Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.
Wychwalamy Twoją Boskość.
Poddajemy się całkowicie Tobie, aby Twoja Święta Wola mogła być wypełniona na ziemi, tak jak w niebie.
Dziękujemy Ci za Dar Oświetlenia Sumienia.
Dziękujemy Ci za obietnicę życia wiecznego.
Przyjmujemy z radością Nowy Raj.
Błagamy Cię o zbawienie wszystkich dusz, w tym tych, którzy Cię dręczą i tych, którzy giną dla Ciebie.
Dziękujemy Ci za Miłość, którą okazujesz wszystkim Swoim dzieciom.
Dziękujemy Ci za Dar proroctwa.
Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.
Prosimy Cię, udziel nam pokoju i zbawienia. Amen.
(5) O Uratowanie Tych, Którzy są w Grzechu Śmiertelnym
Jezu, zachowaj wszystkich grzeszników od ognia Piekła.
Wybacz sczerniałym duszom.
Pomóż im Cię zobaczyć.
Podnieś ich z ciemności.
Otwórz ich oczy.
Otwórz ich serca.
Pokaż im Prawdę.
Ratuj ich.
Pomóż im słuchać.
Uwolnij ich od pychy, zazdrości i pożądania.
Ochroń ich przed złem.
Wysłuchaj ich próśb o pomoc.
Chwyć ich za ręce.
Przyciągnij ich do siebie.
Uratuj ich od oszustwa szatana. Amen.
(6) O DAR ŁASK
O najdroższy Jezu, mój ukochany Zbawicielu,
Napełnij mnie swoją Miłością.
Napełnij mnie swoją Siłą.
Napełnij mnie swoją Mądrością.
Napełnij mnie swoją Wytrwałością.
Napełnij mnie swoją Pokorą.
Napełnij mnie swoją Odwagą.
Napełnij mnie swoją Żarliwością.
Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym na wieki wieków, Amen. Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie ! Panie Miłosierdzia świeć nad ich duszami !
Jezu, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nigdy nie zdoła odłączyć mnie od Ciebie. Ślubuję Ci wierność. To moje uroczyste przyrzeczenie. Pomóż mi być wiernym temu ślubowi na wieki i na zawsze. Amen.
O, Panie, Jezu Chryste, Twojemu Najświętszemu Sercu powierzam te intencje:
[intencja własna]
Spójrz tylko na mnie i uczyń to, do czego skłania Cie Twoje Serce… Niech Twoje Najświętsze Serce zadecyduje… Liczę na Nie… Pokładam w Nim ufność… Rzucam się w Jego Miłosierdzie…
Panie Jezu, Ty mnie nie zawiedziesz. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twoją Miłość do mnie. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. O, Najświętsze Serce Jezusa, proszę o wiele łask, lecz najbardziej żarliwie błagam o tę. Weź ją, umieść w Twoim Najświętszym Sercu. Kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy ją pokrytą Twą Drogocenną Krwią, nie odrzuci jej. Nie będzie to już moja prośba, ale Twoja, o Jezu. O, Najświętsze Serce Jezusa, pokładam ufność w Tobie. Niech nigdy nie doznam zawodu. Amen.
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, ze nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik plączący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Maryjo, Królowo Świętych Aniołów, módl się za nami!
Panie Boże, racz zesłać nam na pomoc Świętego Rafała Archanioła, ponieważ, jak wierzymy, przebywa on zawsze w obecności Twego majestatu, niech przedstawia Tobie nasze prośby i wyjedna nam Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Boże, Ty spośród wszystkich aniołów wybrałeś Archanioła Gabriela na zwiastuna tajemnicy Twojego Wcielenia, spraw łaskawie, abyśmy wspominając jego imię na Ziemi, doznali jego opieki z Nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO PATRONA
Święty……, którego imię na chrzcie świętym otrzymałem, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Uproś mi światło i dar rady w wątpliwościach, siły i męstwa w pokusach i przeciwnościach, kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Racz mi twoją możną przyczyną wyjednać u Boga łaski i dary, potrzebne do prowadzenia życia miłego Bogu, abym kierowany przez ciebie wiernie służył Bogu i nieustannie postępował w cnotach, a kiedyś wraz z tobą radował się w niebie na wieki. Amen.
(155) O Ochronę Misji Zbawienia:
O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołania o ochronę tej Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych. Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tej wielkiej chwili w historii. Prosimy, abyś chroniła tych, którzy odpowiedzieli na twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga. Pomóż uwolnić te dusze, które padają ofiarą oszustwa diabła i otworzyć im Oczy na Prawdę.O Matko Zbawienia, pomóż nam, biednym grzesznikom, abyśmy stali się godni otrzymać Łaskę wytrwałości w naszych czasach cierpienia w Imię twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Chroń tę Misję od szkody. Chroń swoje dzieci przed prześladowaniem. Okryj nas wszystkich swoim Najświętszym Płaszczem i obdarz nas Darem zachowania wiary, za każdym razem, gdy wymaga się od nas wypowiadania Prawdy i przekazywania Świętego Słowa Bożego, przez resztę naszych dni, teraz i na zawsze. Amen.
(164) Modlitwa Pokoju za narody
O Jezu, przynieś mi pokój. Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom, rozdzieranym wojnami i podziałami. Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają cierpienie innym w imię sprawiedliwości. Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać; tak, by miłość do Boga odniosła triumf nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem kłamstwami, okrucieństwem i złymi ambicjami. Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego Świętego Słowa i nad tymi, którzy wcale Cię nie znają. Amen.
Koronka: Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, abym zaniósł Twoje Najświętsze Słowo grzesznikom, do ocalenia których muszę się w Twoim Imieniu przyczynić. Dopomóż mi, abym poprzez moje modlitwy okrył ich Twoją Najdroższą Krwią, tak aby mogli oni zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca. Udziel mi Daru Ducha Świętego, tak aby te nędzne dusze mogły ucztować w Twoim Nowym Raju.

Jezu, Ty mnie ocaliłeś bądź Błogosławiony.
Jezu, Ty który mnie nakarmiłeś, bądź Błogosławiony.
Jezu Kocham Cię, naucz mnie kochać Cie bardziej. Amen.
Duchu Święty, proszę Cię:
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ja zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowska miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie o Boże obraża. Amen.

MODLITWA DO BOGA OJCA
Ojcze Niebieski, który stworzyłeś Niebo i Ziemię, ludzi i Aniołów i który każdy włos na mojej głowie policzyłeś, jak dobrze być Twym dzieckiem.
Wiem, że kochasz mnie tak, jak nie kocha mnie nikt na świecie. Że kochasz mnie bardziej niż moja matka i ojciec i pragniesz mnie uszczęśliwić, ofiarując mieszkanie w Królestwie Niebieskim. Oddaję Ci siebie i wszystko co posiadam. Wszystko co posiadam jest Twoje. Daję Ci Panie siebie, abyś mógł mnie prowadzić do siebie drogą, którą mi przeznaczyłeś. Jak szczęśliwy ten, który Cię poznał i pokochał jako Ojca. Bądź błogosławiony i wywyższony w każdym stworzeniu. Niech każda chwila mojego życia będzie stałym uwielbieniem Ciebie i dziękczynieniem za dzieła Twojej miłości, którymi mnie obdarzasz. Amen.

Czuły Ojcze, nie wylewaj Twojego gniewu na to pokolenie, aby nie zginęło zupełnie.
Nie wylewaj na Twoje stado rozpaczy i niepokoju, albowiem wtedy wody wyschną i natura zwiędnie.
Wszystko upadnie wobec Twojego gniewu nie pozostawiając po sobie żadnego śladu.
Żar Twojego Tchnienia podpali ziemię, zamieniając ją w ugór!
Ponad horyzontem ukaże się gwiazda. Noc zniszczeje i popiół spadać będzie jak śnieg zimą,
pokrywając Twój lud niczym zjawy.
Miej Miłosierdzie dla nas, Boże, i nie osądzaj nas surowo.
Wspomnij na serca, które radują się w Tobie, a Ty – w nich!
Wspomnij na Twoich wiernych i nie dopuść, by Twoja Ręka spadła na nas z mocą,
W Twoim Miłosierdziu podźwignij nas raczej i umieść Twoje nakazy w każdym sercu. Amen

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(130) Modlitwa Krucjaty Nowenny Zbawienia
Moja ukochana Matko Zbawienia, proszę uproś dla wszystkich dusz Dar wiecznego zbawienia poprzez łaskę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Za Twoim wstawiennictwem błagam cię, abyś modliła się o uwolnienie wszystkich dusz z niewoli szatana. Proszę, zwróć się do swojego Syna, aby okazał miłosierdzie i przebaczył tym duszom, które Go odrzucają, ranią Go swoją obojętnością i które uwielbiają fałszywe doktryny i fałszywych bogów. Błagamy cię droga Matko, abyś prosiła o łaski otworzenia serca tych dusz, które najbardziej potrzebują twojej pomocy. Amen.

(96) O błogosławieństwo i ochronę naszej Grupy Krucjaty Modlitwy
O mój Najdroższy Jezu, proszę błogosław i chroń nas, Twoją Grupę Krucjaty Modlitwy, abyśmy stali się odporni na nikczemne napaści diabła i wszelkich złych duchów, które mogą nas dręczyć w tej Świętej Misji zbawiania dusz. Obyśmy pozostali wierni i silni, gdy nieprzerwanie głosimy światu Twoje Święte Imię i nigdy nie zrezygnowali z naszej walki o szerzenie Prawdy Twojego Świętego Słowa. Amen.

Niedziela
o ochronę dla rodzin
(167) Chroń moją rodzinę
O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, przez łaskę Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, proszę, w każdym czasie chroń moją rodzinę od zła. Daj nam siłę, abyśmy wznieśli się ponad złe intencje i pozostali zjednoczeni w naszej miłości do Ciebie i siebie nawzajem. Podtrzymuj nas podczas wszelkich prób i cierpień, jakich możemy doświadczać i ożywiaj miłość, jaką mamy dla siebie nawzajem, abyśmy pozostawali w jedności z Jezusem. Błogosław nasze rodziny i daj nam Dar Miłości nawet w czasie konfliktów. Wzmocnij naszą miłość, abyśmy mogli dzielić radość naszej rodziny z innymi, tak, by móc dzielić się Twoją Miłością z całym światem. Amen.
o uwolnienie z grzechu pychy
(12) Modlitwa o uniknięcie grzechu pychy
O mój Jezu, pomóż mi uniknąć grzechu pychy, gdy przemawiam w Twoje Imię. Wybacz mi, jeśli kiedykolwiek umniejszyłem kogoś w Twoje Święte Imię. Pomóż mi słuchać, Jezu, gdy mówisz i napełnij mnie Twoim Duchem Świętym, abym mógł rozpoznać prawdę Twojego Słowa, kiedy wołasz do ludzkości. Amen.
(74) O Dar Rozeznania
O Matko Boża, pomóż mi przygotować moją duszę na dar Ducha Świętego. Weź mnie jak dziecko za rękę i prowadź na drodze do Daru Rozeznania dzięki mocy Ducha Świętego. Otwórz moje serce i naucz mnie poddać się ciałem, umysłem i duszą. Uwolnij mnie z grzechu pychy i módl się o udzielenie mi wybaczenia wszystkich przeszłych grzechów, aby moja dusza została oczyszczona i abym cały został uzdrowiony, bym mógł przyjąć Dar Ducha Świętego. Dziękuję Ci Matko Ocalenia za Twoje wstawiennictwo i czekam z miłością w moim sercu na ten dar, którego pragnę z radością. Amen.
(137) Modlitwa Odnowienia
O Boże Wszechmogący, O Boże Najwyższy, spójrz z miłością i litością w swoim Sercu na mnie, Twojego pokornego sługę. Odnów Mnie w Twojej Światłości. Przywróć mnie z powrotem do swoich Łask. Napełnij mnie Łaską, abym mógł ofiarować się Tobie w pokornym poddaniu i w zgodzie z Twoją Najświętszą Wolą. Uwolnij mnie z grzechu pychy i wszystkiego co Cię znieważa i pomóż Mi kochać Cię z głębokim i nieustannym pragnieniem służenia Ci przez wszystkie moje dni na wieki wieków. Amen.
chwała i dziękczynienie Bogu
(5) Chwała Bogu Najwyższemu
Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu za Twój cenny dar Miłosierdzia dla całej ludzkości. Radujemy się i ofiarujemy Tobie, Najwspanialszy Królu, nasze uwielbienie i wychwalamy Cię za Twoje kochające i czułe Miłosierdzie. Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem i za ten dar, który nam teraz przynosisz, padamy do Twoich stóp jako Twoi pokorni poddani. Prosimy, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi.
(15) Podziękowanie za dar Bożego Miłosierdzia
O mój Ojcze Niebieski, oddajemy Ci cześć i składamy dzięki za ofiarę, jakiej dokonałeś wysyłając Zbawiciela na świat. Ofiarujemy Ci z radością i dziękczynieniem nasze modlitwy pokornej wdzięczności za dar, który dajesz teraz Twoim dzieciom, Dar Bożego Miłosierdzia. O Boże Najwyższy, uczyń nas godnymi do przyjęcia tego Wielkiego Miłosierdzia z wdzięcznością. Amen.
(21) Dziękczynienie Bogu Ojcu za zbawienie ludzkości
Chwalimy Cię i dziękujemy Ci, o Święty Boże, Wszechmogący, Stwórco ludzkości, za miłość i współczucie, jakimi obdarzasz ludzkość. Dziękujemy za ten dar zbawienia, który ofiarowałeś Twoim biednym dzieciom. Błagamy Cię, Panie, o uratowanie tych, którzy podążają za złym duchem i o otwarcie ich serc na prawdę ich życia wiecznego. Amen.
(59) Przyrzeczenie wierności Bożej Woli
O Boże Najwyższy, Ojcze Niebieski, ślubuję Ci wiernie i niezmiennie czcić Cię i być posłusznym Tobie we wszystkim, co się wiąże z Twoją Boską Wolą na ziemi. Przez Przenajświętszą Krew Twojego Ukochanego, Jedynego Syna, Prawdziwego Mesjasza, oddaję Ci dla dobra wszystkich dusz swój umysł, ciało i duszę, byśmy mogli się zjednoczyć w Twoim nadchodzącym Królestwie Niebieskim tak, by Twoja Boska Wola wypełniła się na ziemi, tak jak w Niebie. Amen.
(90) Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście
O mój Jezu, ofiaruję Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście. Ty, mój Zbawicielu, urodziłeś się, aby dać mi życie wieczne i uwolnić mnie od grzechu. Ofiaruję Ci moją miłość, moje dziękczynienie i moje uwielbienie, gdy przygotowuję swoją duszę na Twoje Wielkie Przyjście. Amen.
dla zagubionych i bezradnych
(36) Pomóż mi czcić prawdziwego Boga
Jezu, pomóż mi, gdyż jestem zagubiony i zdezorientowany. Nie znam prawdy o życiu po śmierci. Wybacz mi, jeśli Cię obraziłem oddając cześć fałszywym bogom, którzy nie są prawdziwym Bogiem. Zbaw mnie i pomóż mi zobaczyć prawdę z całą jasnością i uratuj mnie od ciemności mojej duszy. Pomóż mi wejść do światłości Twojego Miłosierdzia. Amen.
(45) O pokonanie złych myśli
O Jezu, wiem bardzo niewiele o Tobie. Jednak proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, abym pozwolił Ci wejść do mojej duszy, żebyś mnie uzdrowił, pocieszył i napełnił mnie Twoim pokojem. Pomóż mi odczuć radość, pokonać wszystkie negatywne myśli i abym nauczył się rozumieć, jak Cię zadowolić, żebym mógł wejść do Twojego Nowego Raju, gdzie będę żył życiem miłości, radości i zachwytu z Tobą na wieki wieków. Amen.
(46) Uwolnij mnie z więzów szatana
O Jezu, jestem zagubiony, jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień złapany w sieć, z której nie potrafię się wydostać. Ufam Tobie, Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą i uwolnisz mnie z więzów szatana i jego demonów. Pomóż mi, bo się zagubiłem. Potrzebuję Twojej miłości, która da mi siłę, abym uwierzył w Ciebie i zaufał Tobie tak, żebym mógł być uwolniony od tego zła i żeby mi było ukazane światło, bym nareszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście. Amen.
(50) Jezu, pomóż mi zrozumieć, kim jesteś
O Drogi Jezu, pomóż mi zrozumieć, kim jesteś. Wybacz, że dotąd nie rozmawiałem z Tobą. Pomóż mi odnaleźć spokój w tym życiu i by mi została ukazana prawda o życiu wiecznym. Uspokój moje serce. Uwolnij mnie od zmartwień. Obdarz mnie pokojem. Otwórz teraz moje serce, abyś mógł wypełnić moją duszę Twoją miłością. Amen.
62) Dla zagubionych i bezradnych grzeszników
O Jezu, pomóż mi, gdyż jestem grzesznikiem zagubionym, bezradnym i pogrążonym w ciemności. Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby Cię szukać. Daj mi siłę, by wołać teraz do Ciebie, żebym mógł się przebić przez ciemność mojej duszy. Doprowadź mnie do Twojego światła, Drogi Jezu, przebacz mi, pomóż mi ponownie stać się zdrowym i doprowadź mnie do Twojej Miłości, pokoju i Życia Wiecznego. Ufam Tobie całkowicie i proszę Cię, żebyś mnie przyjął z umysłem, ciałem i duszą, gdyż oddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu. Amen.
(86) Uwolnij mnie od męki wątpliwości
Staję przed Tobą zdezorientowany, niepewny i sfrustrowany, Drogi Jezu, gdyż martwię się o Prawdę głoszoną w Twoich orędziach. Wybacz mi, jeśli Cię skrzywdziłem. Wybacz mi, jeśli nie potrafię Cię usłyszeć. Otwórz mi oczy, abym mógł zobaczyć to, co zgodnie z Twoim życzeniem, mam zrozumieć. Błagam cię, byś udzielił mi mocy Ducha Świętego, aby pokazać mi Prawdę. Kocham Cię, Jezu, i błagam, abyś mnie uwolnił od męki wątpliwości. Pomóż mi odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Wybacz mi, jeśli Cię obraziłem i przyprowadź mnie bliżej Twojego Serca. Prowadź mnie do Twojego Nowego Królestwa i udziel mi łaski, abym przez moje modlitwy i cierpienia, mógł pomóc uratować dusze tak cenne dla Twojego Najświętszego Serca.
(89) Dla nieszczęsnych grzeszników
Drogi Jezu, pomóż mnie, biednemu, nieszczęsnemu grzesznikowi przyjść do Ciebie ze skruchą w duszy. Oczyść mnie z grzechów, które zniszczyły moje życie. Daj mi dar nowego życia, wolnego od kajdan grzechu i wolność, której pozbawiły mnie moje grzechy. Odnów mnie Światłem Twojego Miłosierdzia. Obejmij mnie Twoim Sercem. Pozwól mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł się do Ciebie przybliżyć i rozpal moją miłość do Ciebie. Zmiłuj się nade mną, Jezu i uwolnij mnie od grzechu. Uczyń mnie godnym wejścia do Twojego Nowego Raju. Amen.
(115) O dar nawrócenia
Matko Zbawienia, okryj moją duszę swoimi łzami Zbawienia. Uwolnij mnie od wątpliwości. Podnieś moje serce, abym odczuwał Obecność twojego Syna. Przynieś mi pokój i ukojenie. Módl się, abym się szczerze nawrócił. Pomóż mi zaakceptować Prawdę i otwórz moje serce, bym przyjął Miłosierdzie twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Poniedziałek
o zjednoczenie
(4) O zjednoczenie wszystkich rodzin
Jezu, zjednocz wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać wieczne zbawienie. Modlę się, aby wszystkie rodziny trwały w jedności z Tobą, Jezu i aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na Ziemi. Amen.
(28) Maryja Panna: modlitwa o zjednoczenie wszystkich Kościołów chrześcijańskich
O Boże Najwyższy, klękamy przed Tobą, błagając o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci w walce o zachowanie Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi. Niech nasze różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiej apostazji na świecie w naszej miłości do Ciebie, Drogi Ojcze. Błagamy Cię, daj nam łaski, abyśmy się wzajemnie kochali, w Imię Twojego Umiłowanego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wielbimy Cię. Kochamy Cię. Jednoczymy się, aby uzyskać siłę dla zachowania Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi w czasie prób, które mogą nas czekać w przyszłych latach. Amen.
(37) O zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych
O Drogi Jezu, zjednocz wszystkich nas Twoich ukochanych wyznawców w miłości, abyśmy po całym świecie mogli głosić prawdę Twojej obietnicy wiecznego zbawienia. Błagamy, aby te oziębłe dusze bojące ofiarować się Tobie umysłem, ciałem i duszą porzuciły swój pancerz dumy, otworzyły swoje serca na Twoją Miłość i stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi. Ogarnij te wszystkie zagubione dusze, Drogi Jezu, i pozwól, by nasza miłość, jako ich braci i sióstr podniosła ich z pustyni i zabrała wraz z nami do głębin Miłości i Światła Trójcy Przenajświętszej. Pokładamy całą naszą nadzieję, ufność i miłość w Twoich Świętych Dłoniach, błagamy Cię, abyś pogłębił naszą pobożność, abyśmy mogli uratować więcej dusz. Amen.
(97) O zjednoczenie Grup Krucjaty Modlitwy
O Ukochana Matko Ocalenia, błagam cię o zjednoczenie, poprzez Twoje modlitwy, całej Bożej Armii Reszty na całym świecie. Obejmij wszystkie Grupy Krucjaty Modlitwy Łaską Zbawienia, wylewaną na nas przez Miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wyślij swoje anioły, aby osłoniły każdego z nas, a zwłaszcza tych kapłanów, którzy prowadzą Grupy Krucjaty Modlitwy. Pomóż nam uniknąć rozproszeń, które przynoszą podziały wśród nas i chroń nas Twoim darem zbroi, abyśmy stali się odporni na ataki, które będziemy musieli przetrwać z powodu naszej miłości do Jezusa Chrystusa w tej Świętej Misji dla zbawienia dusz. Amen.
o przebaczenie dla grzeszników
(7) Modlitwa za odrzucających Miłosierdzie
Jezu, proszę Cię najusilniej, byś przebaczył tym grzesznikom z duszami pogrążonymi w ciemności, którzy odrzucają światło Twojego Miłosierdzia. Przebacz im, Jezu. Błagam Cię, abyś odpuścił im grzechy, do których tak trudno im się przyznać. Zalej ich serca promieniami Twojego Miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni.Amen.
(29) Ochrona praktykowania chrześcijaństwa
O mój Panie, Jezu Chryste, błagam Cię, abyś wylał Twojego Ducha Świętego na wszystkie Twoje dzieci. Proszę Cię, wybacz tym, którzy w swoich duszach noszą nienawiść do Ciebie. Modlę się, aby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia i aby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły oddawać Ci cześć z godnością i wzniosły się ponad wszelkie prześladowania. Proszę, wypełnij wszystkie Twoje dzieci darem Twojego ducha, aby mogły powstać z odwagą i poprowadzić Twoją armię do ostatecznej bitwy przeciw szatanowi, jego demonom oraz wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic. Amen.
(41) Za dusze niewierzących
O mój Jezu, pomóż Twoim biednym dzieciom, które są ślepe na Twoje obietnice zbawienia. Błagam Cię, abyś przy pomocy moich modlitw i cierpień otworzył oczy niewierzących, aby mogli zobaczyć Twoją czułą Miłość i by schronili się w Twoich Świętych Ramionach. Pomóż im znaleźć prawdę i prosić o przebaczenie wszystkich swoich grzechów, aby mogli być zbawieni i jako pierwsi wejść przez Bramy Nowego Raju. Modlę się za te biedne dusze, włączając w to mężczyzn, kobiety i dzieci. Błagam Cię o odpuszczenie ich grzechów. Amen.
(52) Modlitwa do Ojca
Mój Najdroższy Ojcze, w Imię Twojego Drogiego Syna i na pamiątkę Jego Męki na Krzyżu, wołam do Ciebie. Boże Najwyższy, Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje, trzymaj nasze zbawienie w Twoich Świętych Dłoniach. Obejmij wszystkie Twoje dzieci, w tym te, które Cię nie znają i te, które Cię znają, ale się od Ciebie odwracają. Przebacz nam nasze grzechy i ratuj nas przed prześladowaniami szatana i jego armii. Weź nas w Twoje ramiona i napełnij nas nadzieją, której potrzebujemy, aby zobaczyć drogę prawdy. Amen.
(65) Za tych, którzy są w grzechu śmiertelnym
O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości, przez Twoje Boskie Miłosierdzie, błagam o łaskę dla tych wszystkich biednych dusz w grzechu, które mogą być zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia. Wybacz im ich grzechy i na pamiątkę Twojej Męki, błagam cię o udzielenie mi tej szczególnej łaski na przebłaganie za ich grzechy. Ofiaruję się Tobie umysłem, ciałem i duszą, jako pokutę za zbawienie ich dusz, aby przynieść im życie wieczne. Amen.
(80) Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa
O Drogi Jezu, błagam o miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa. Nalegam o łaskę dla tych, którzy są w stanie grzechu śmiertelnego. Ofiaruję Tobie własne cierpienia i niedogodności, abyś otworzył swoje serce i odpuścił im ich grzechy. Proszę, abyś osłonił swoją Najdroższą Krwią wszystkich ze złymi zamiarami w duszach, aby mogli zostać obmyci ze swoich win. Amen.
(121) O wierność Armii Jezusa Chrystusa
Trwamy w zjednoczeniu z Twoim Świętym Sercem, Drogi Jezu. Mówimy z mocą Prawdziwe Słowo Boże. Pójdziemy na krańce ziemi, aby szerzyć Prawdę. Nigdy nie przyjmiemy żadnej nowej fałszywej doktryny w Twoje Imię, innej niż ta, której Ty nas sam nauczyłeś. Pozostajemy szczerzy, wierni i wytrwali w wierze. Tych, którzy Cię zdradzą otoczymy miłością i współczuciem, w nadziei, że wrócą do Ciebie. Będziemy stanowczy, lecz cierpliwi wobec tych, którzy nas prześladują w Twoje Imię. Przejdziemy zwycięsko całą drogę do Twojego Nowego Raju. Przyrzekamy, że przez nasz ból i cierpienie przyprowadzimy Ci te wszystkie zagubione dusze, które są spragnione Twojej Miłości. Prosimy, przyjmij nasze modlitwy za wszystkich grzeszników świata, abyśmy mogli stać się jedną rodziną, zjednoczoną w miłości do Ciebie w Nowej Erze Pokoju. Amen
(169) O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa
Najdroższy Jezu, przez Twoje Współczucie i Miłosierdzie, błagam o uratowanie tych, którzy Cię odrzucili; którzy zaprzeczają Twojemu Istnieniu; którzy świadomie sprzeciwiają się Twojemu Świętemu Słowu i których gorzkie serca zatruły ich dusze przeciwko Światłu i Prawdzie Twojej Boskości. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami. Przebacz tym, którzy bluźnią przeciwko Trójcy Świętej i pomóż mi na mój sposób i przez moje osobiste ofiary, zawrzeć w Twoich Kochających Ramionach tych grzeszników, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Obiecuję Ci, poprzez moje myśli, czyny i wypowiadane słowo służyć Ci najlepiej jak potrafię w Twojej Misji Zbawienia. Amen.
o ochronę przed antychrystem
(6) Modlitwa o powstrzymanie antychrysta
O Jezu, modlę się, aby Bóg w swoim Miłosierdziu powstrzymał antychrysta i jego podłą armię od dręczenia niepokojem i zadawania cierpień Twoim dzieciom. Modlimy się o powstrzymanie go i aby karząca ręka została powstrzymana dzięki nawróceniu osiągniętemu podczas Ostrzeżenia. Amen.
(18) O powstrzymanie antychrysta i jego grupy
O drogi Jezu, uratuj świat od antychrysta. Chroń nas od nikczemnych pułapek szatana. Zbaw ostatnią Resztę Twojego Kościoła od zła. Daj wszystkim Twoim Kościołom siłę i łaski potrzebne, aby bronić się przed wojnami i prześladowaniem planowanym przez szatana i jego armię terrorystów. Amen.
(20) O powstrzymanie antychrysta od zniszczenia świata
O Boże Ojcze, w imię Twojego Drogiego Syna, wołam do Ciebie, abyś uniemożliwił antychrystowi zniewolenie dusz Twoich dzieci. Błagam Cię, Ojcze Wszechmogący, abyś go powstrzymał od napełniania strachem Twoich dzieci. Błagam Cię, powstrzymaj go od skażenia Twojego stworzenia i proszę, zmiłuj się nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego bezsilne. Wysłuchaj moją modlitwę, Drogi Ojcze i zbaw wszystkie Twoje dzieci od tego strasznego zła.Amen.
(61) O powstrzymanie powstania jednego światowego rządu
O Drogi Ojcze Niebieski, wspominając Ukrzyżowanie Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, błagamy Cię, abyś chronił nas, Twoje dzieci, od Ukrzyżowania planowanego przez antychrysta i jego zwolenników, aby zgładzić Twoje dzieci. Obdarz nas łaskami, których potrzebujemy, by odmówić przyjęcia Znaku Bestii i użycz nam niezbędnej pomocy do walki ze złem na świecie rozpowszechnianym przez tych, którzy podążają drogą szatana. Błagamy Cię, Drogi Ojcze, ochroń wszystkie Twoje dzieci w tych strasznych czasach i uczyń nas wystarczająco silnymi, by powstać i głosić Twoje Święte Słowo w każdej chwili. Amen.
(83) O złagodzenie kar
O Drogi Ojcze, Boże Najwyższy, my, Twoje biedne dzieci, uniżamy się przed Twoim Chwalebnym Tronem w Niebie. Błagamy Cię, uwolnij świat od zła. Błagamy o Twoje Miłosierdzie dla tych dusz, które sprowadzają straszne doświadczenia na Twoje dzieci na ziemi. Prosimy, wybacz im. Prosimy, usuń antychrysta jak najszybciej, gdy tylko da się poznać. Prosimy Cię, najdroższy Panie, złagodź Twoją karzącą Rękę. Dlatego błagamy Cię, przyjmij nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby ulżyć cierpieniom Twoich dzieci w tym czasie. Ufamy Tobie. Czcimy Ciebie. Dziękujemy Ci za wielką ofiarę, jakiej dokonałeś zsyłając Swego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby uwolnił nas od grzechu. Ponownie z radością oczekujemy Twojego Syna, jako Zbawiciela ludzkości. Prosimy, otocz nas opieką. Chroń nas od krzywd. Pomóż naszym rodzinom. Zmiłuj się nad nami. Amen.

Wtorek
o ratunek dla młodych dusz
(19) Modlitwa za młodych ludzi
Matko Ocalenia, proszę, abyś modliła się o Miłosierdzie dla młodych dusz, które są w tak strasznej ciemności, żeby rozpoznały Twojego Umiłowanego Syna, kiedy przyjdzie, aby odkupić całą ludzkość. Nie pozwól odpaść żadnej duszy. Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia. Modlę się, Matko, aby wszyscy zostali zbawieni i proszę Ciebie o okrycie dusz Twoim Świętym Płaszczem, aby zapewnić im ochronę, której potrzebują przed oszustem. Amen.
(73) Za młode dusze, za dzieci
O Jezu, pomóż mi uratować dusze młodych na całym świecie. Przez Twoją łaskę pomóż im poznać prawdę o Twoim istnieniu. Przyprowadź je do Twojego Najświętszego Serca i otwórz im oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie. Zachowaj je od ognia piekielnego, a przez moje modlitwy zmiłuj się nad ich duszami. Amen.
(118) Za stracone pokolenie młodych dusz
Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz. Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia. Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia. Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy. Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą. Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.
o ratowanie dusz
(1) Mój dar dla Jezusa, aby ratować dusze
Mój Najdroższy Jezu, Ty, który tak bardzo nas kochasz, pozwól mi w mój skromny sposób pomóc uratować Twoje cenne dusze. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Ciebie obrażają. Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, by szukały miejsca obok Ciebie w Twoim Królestwie. Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, by pomóc Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz. O Najświętsze Serce Jezusa, ślubuję moją wierność Twojej Najświętszej Woli w każdym czasie.
(13) Modlitwa prośby o uwolnienie
Ojcze Niebieski, przez miłość Twojego Ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, który przez mękę na krzyżu zbawił nas od grzechu, prosimy, zbaw wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego rękę Miłosierdzia. Wypełnij ich dusze, Drogi Ojcze, Twoim dowodem miłości. Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i uratuj te dusze od wiecznego potępienia. Dzięki Twojemu Miłosierdziu pozwól, aby pierwsi weszli do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.
(17) Modlitwa do Matki Ocalenia za ciemne dusze
O Niepokalane Serce Maryi, Matko Ocalenia i Pośredniczko wszystkich Łask. Ty, która będziesz uczestniczyć w ratowaniu ludzkości od niegodziwości szatana, módl się za nami. Matko Ocalenia, módl się, aby wszystkie dusze mogły być ocalone i przyjęły miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przychodzi ponownie, by uratować Ludzkość i dać nam szansę wiecznego zbawienia. Amen. 
(35) Modlitwa za dusze, aby weszły do Raju
O mój Jezu, dopomóż mi, abym pomógł Ci ocalić resztę Twoich dzieci na ziemi. Modlę się, żebyś przez Twoje miłosierdzie uratował dusze od ducha ciemności. Przyjmij moje doświadczenia, cierpienia i smutki w tym życiu dla zbawienia dusz od ognia piekielnego. Wypełnij mnie łaskami, abym ofiarował te cierpienia z miłością i radością w moim sercu, abyśmy wszyscy zjednoczyli się, jako jedno w miłości do Trójcy Przenajświętszej i żyli z Tobą jako jedna święta rodzina w Raju. Amen.
(43) O zbawienie dusz podczas Ostrzeżenia
Boże Ojcze Wszechmogący, w imię umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa i na pamiątkę Jego Śmierci na Krzyżu dla odpuszczenia naszych grzechów, błagam Cię, byś zbawił dusze, które same nie potrafią się uratować i które mogą umrzeć w grzechu śmiertelnym podczas Ostrzeżenia. W zadośćuczynieniu za cierpienia Twego kochanego Syna gorąco pragnę, byś przebaczył tym, którzy nie są w stanie szukać odkupienia, ponieważ nie będą żyli wystarczająco długo, aby poprosić Twojego Syna Jezusa o Miłosierdzie do uwolnienia ich od grzechu. Amen.
(63) Chroń mnie w tej wędrówce
Moja kochana Matko Ocalenia, proszę Cię o modlitwę, aby udzielany mi Pokarm Życia zachował mnie w tej wędrówce, bym mógł pomagać ratować wszystkie dzieci Boże. Proszę, pomóż wszystkim, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów, aby otworzyli oczy na Prawdę o Śmierci Twojego Syna na Krzyżu, dla zbawienia każdego dziecka Bożego i przyprowadzenia każdego z nich do życia wiecznego. Amen
(64) Zbaw moich braci i moje siostry
O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste, przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczenia, aby pomóc uratować moich braci i moje siostry z więzienia ciemności, w którym się znajdują. Pozwól mi pomóc ratować ich dusze. Błagam cię, przebacz im ich grzechy i proszę napełnij ich dusze Duchem Świętym, aby pobiegły w Twoje ramiona, jako do schronienia, którego tak bardzo potrzebują, zanim zostaną utracone na zawsze. Ofiaruję Ci mój dar oddania się za te dusze w pokornej służbie i dziękczynieniu. Amen.
(105) Dar Nawracania innych
O mój Najdroższy Jezu, przez wzgląd na moją miłość do Ciebie, proszę, przyjmij moją duszę do jedności z Tobą. Weź moją duszę, okryj ją Duchem Świętym i pomóż mi poprzez tę modlitwę uratować tych wszystkich, z którymi się stykam. Porwij każdą duszę, z którą łączę się w Twoim Świętym Miłosierdziu i ofiaruj im zbawienie, które jest konieczne, aby wejść do Twojego Królestwa. Usłysz moją modlitwę. Wysłuchaj moich próśb i poprzez Twoje Miłosierdzie ocal dusze całej ludzkości. Amen.
(117) Za tych, którzy sprzedali swoje dusze
Najdroższy Jezu, poświęcam dusze (wymień te dusze) oraz wszystkich tych, którzy wymienili swoje dusze za cenę sławy. Uwolnij je od ich skażenia. Odwróć je od zagrożenia ze strony Iluminatów, którzy ich pożerają. Daj im odwagę, aby bez strachu wyszły z tej niegodziwej niewoli. Weź je w swoje Miłosierne Ramiona i uzdrów je z powrotem do Stanu Łaski, aby były godne stanąć przed Tobą. Poprzez Twoją Boskość, pomóż mi przez tę modlitwę za dusze przejęte przez szatana, odciągnąć je od masonerii. Uwolnij je z kajdan, które ich pętają i sprowadzą na nie straszne tortury w komorach piekła. Pomóż im, poprzez cierpienia wybranych dusz, poprzez moje modlitwy i poprzez Twoje Miłosierdzie, zająć miejsce w pierwszym szeregu w gotowości do wejścia przez Bramy Nowej Ery Pokoju – Nowego Raju. Błagam Cię, abyś uwolnił je z niewoli. Amen.
(127) O ratowanie mojej duszy i dusz tych, których kocham
O Jezu, przygotuj mnie, abym mógł stanąć przed Tobą bez wstydu. Pomóż mi i moim bliskim (wymień ich imiona …), abyśmy byli gotowi wyznać wszystkie nasze złe czyny. Uznać nasze wady. Prosić o przebaczenie wszystkich grzechów. Okazać miłość tym, których skrzywdziłem. Błagać o Miłosierdzie, by zostać zbawionym. Tak ukorzyć się przed Tobą, aby w Dniu Wielkiego Oświetlenia sumień, moje sumienie i sumienia (wymień ich imiona …) były czyste i abyś zalał moją duszę Twoim Boskim Miłosierdziem. Amen.
(147) Boże Ojcze, okaż miłosierdzie tym, którzy odrzucają Twojego Syna
O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, proszę Cię, abyś okazał Miłosierdzie tym, którzy odrzucają Twojego Syna. Wstawiam się za duszami tych, którzy próbują niszczyć Twoich proroków. Błagam o nawrócenie dusz, które są dla Ciebie stracone i proszę, abyś pomógł wszystkim swoim dzieciom, przygotować swoje dusze i zmienić swoje życie zgodnie z Twoją Boską Wolą w oczekiwaniu na Powtórne Przyjście Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
(150) O ratowanie dusz niewierzących
Drogi Jezu, proszę Cię, abyś uratował wszystkich, którzy nie z własnej winy, odrzucają uznanie Ciebie. Ofiaruję Ci moje cierpienia, aby dusze tych, którzy Cię odrzucają przyprowadzić do Ciebie i do Twojego Miłosierdzia, które wylewasz na cały świat. Zmiłuj się nad ich duszami. Zabierz je do Twojego Niebiańskiego Schronienia i wybacz im ich grzechy. Amen.
(157) Za dusze w niewoli
O drogi Jezu uwolnij te dusze, które są niewolnikami fałszywych bogów i szatana. Przez nasze modlitwy pomóż nam przynieść im uwolnienie od cierpienia opętania. Otwórz bramy ich więzienia i pokaż im drogę do Królestwa Bożego zanim zostaną wzięci jako zakładnicy szatana w otchłań piekielną. Błagamy Cię, Jezu, abyś osłonił te dusze Mocą Ducha Świętego, tak by szukały Prawdy i pomógł im zdobyć się na odwagę, by odwrócić się od sideł i niegodziwości diabła. Amen.
o dar głoszenia Słowa i Miłości
(48) Modlitwa o łaskę, aby głosić powtórne przyjście Chrystusa
O mój Jezu, udziel mi łaski głoszenia Twojego Świętego Słowa do całej ludzkości, aby dusze mogły zostać ocalone. Wylej Twojego Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę, żeby Twoje Święte Słowo zostało usłyszane i przyjęte, zwłaszcza przez te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Pomóż mi czcić Twoją Świętą Wolę przez cały czas i nigdy nie obrażać ani nie potępiać tych, którzy odrzucają rękę Twojego Miłosierdzia. Amen.
(72) Modlitwa ucznia
Drogi Jezu, jestem gotowy do rozpowszechniania Twojego Świętego Słowa. Daj mi odwagę, siłę i wiedzę do przekazywania Prawdy, aby jak najwięcej dusz mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie. Weź mnie do Twojego Najświętszego Serca i osłoń mnie swoją Najdroższą Krwią, abym został napełniony łaskami, by szerzyć nawracanie dla zbawienia wszystkich dzieci Bożych w każdej części świata bez względu na ich wyznanie. Zawsze ufam Tobie. Twój umiłowany uczeń. Amen.
(136) O zachowanie Twojego Słowa
Najdroższy Jezu, pomóż mi usłyszeć Twoje Słowo. Żyć Twoim Słowem. Głosić Twoje Słowo. Przekazywać Twoje Słowo. Daj mi siłę, abym podtrzymywał Prawdę, nawet wtedy, gdy jestem za to prześladowany. Pomóż mi zachować Twoje Słowo żywym, gdy jest zagłuszane przez Twoich wrogów. Pozwól mi poczuć Twoją Odwagę, gdy jestem przygnębiony. Napełnij mnie swoją Siłą, gdy jestem słaby. Udziel mi Łaski zachowania godności, kiedy bramy piekielne mają nade mną przewagę, abym pozostał wierny Twojej Najświętszej Woli. Amen.
(145) Napełnij mnie swoim Darem Miłości
Najdroższy Jezu, napełnij mnie, puste naczynie, Darem Twojej Miłości. Zalej moją duszę swoją Obecnością. Pomóż mi kochać innych tak, jak Ty mnie kochasz. Pomóż mi być naczyniem Twojego Pokoju, Twojego Spokoju i Twojego Miłosierdzia. Zawsze otwieraj moje serce na niedolę innych i daj mi Łaskę przebaczenia tym, którzy Cię odrzucają i tym, którzy przeciwko mnie zawinili. Pomóż mi głosić Twoją Miłość przez dawanie przykładu tak, jak Ty robiłbyś na moim miejscu. Amen.
(149) O znalezienie Miłości Boga
O Jezu, napełnij mnie Miłością Boga. Napełnij mnie swoim Boskim Światłem i zalej mnie miłością, której potrzebuję, by rozsiewać ziarno Miłosierdzia Bożego wśród wszystkich narodów. Pozwól, żeby Twoja Boska Miłość rozprzestrzeniała się przeze mnie wśród tych wszystkich, z którymi się stykam. Roztaczaj swoją Miłość, aby spoczęła na wszystkich duszach, wszystkich wiar, wszystkich wyznań, wszystkich narodów – jak mgła, aby porwać wszystkie dzieci Boże do jedności. Pomóż nam tak szerzyć Miłość Bożą, aby mogła pokonać i pokonała całe zło na świecie. Amen.
(159) Prośba o Bożą Miłość
Matko Zbawienia, proszę cię o wstawiennictwo w moim imieniu, gdy błagam o Bożą Miłość. Napełnij moją duszę, to puste naczynie, Miłością Boga, aby, gdy będzie się przelewać, wylała się ona na te dusze, którym jest mi tak trudno okazać współczucie. Przez Moc Boga proszę, abym został uwolniony z jakichkolwiek uczuć nienawiści, jakie mogę żywić wobec tych, którzy zdradzają twojego Syna. Uniż mnie w duchu i napełnij mnie wielkodusznością, abym mógł postępować zgodnie z Nauczaniem Chrystusa i rozszerzał Jego miłość na każdą część mojego życia. Amen.
(160) Pomóż mi bardziej Cię kochać
O mój Jezu, Zbawicielu świata, pomóż mi bardziej Cię kochać. Pomóż mi wzrastać w mojej miłości do Ciebie. Napełnij moje serce swoją Miłością i Współczuciem, abym mógł uzyskać Łaski, by kochać Cię w taki sposób, jaki Ty mnie kochasz. Wypełnij moją niewdzięczną duszę głęboką i nieprzemijającą miłością do Ciebie i wszystkiego, co Ty reprezentujesz. Przez Moc swoich Łask pomóż mi kochać mojego bliźniego, tak jak Ty kochasz każde dziecko Boże i okazywać współczucie tym, którzy potrzebują Twojej miłości i którym brak wiary. Zjednocz mnie w jedności z Tobą, abym mógł prowadzić takie życie chrześcijańskie, jakiego uczyłeś nas swoim przykładem podczas Twojego Czasu na Ziemi. Amen.
(168) O Dar Bożej Miłości
O Najdroższy Ojcze, o Przedwieczny Ojcze, Boże Najwyższy, uczyń mnie godnym Twojej Miłości. Proszę, wybacz mi krzywdzenie innych i wszelki grzech, który sprawił cierpienie któremuś z Twoich dzieci. Otwórz moje serce, abym mógł Cię przyjąć do swojej duszy i obmyj mnie z wszelkiej nienawiści, jaką mogę odczuwać wobec innej osoby. Pomóż mi przebaczyć moim wrogom i rozsiewać Twoją Miłość wszędzie gdzie się udaję i pośród tych, których spotykam na co dzień. Daj mi, Drogi Ojcze, Dary Wytrwałości i Ufności, abym mógł podtrzymywać Twoje Święte Słowo, a dzięki temu w ciemnym świecie utrzymywać żywym, płomień Twojej Wielkiej Miłości i Miłosierdzia. Amen.

Środa
o miłosierdzie
(55) O przygotowanie do Ostrzeżenia
O mój Drogi Jezu, proszę otwórz serca wszystkich dzieci Bożych na dar Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Pomóż im przyjąć Twoje Boże Miłosierdzie z miłością i wdzięcznością. Uzdolnij je, aby stały się pokorne przed Tobą i błagały o przebaczenie swoich grzechów, żeby mogły stać się częścią Twojego Chwalebnego Królestwa. Amen.
(60) Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia
O Drogi, Słodki Jezu, błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny (tu wymień ich imiona). Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje doświadczenia i moje modlitwy, aby zbawić ich dusze od ducha ciemności. Niech żadne z Twoich dzieci nie zaprze się Ciebie ani nie odrzuci Twojej Dłoni Miłosierdzia. Otwórz ich serca poprzez przytulenie do Twojego Najświętszego Serca, aby mogły szukać przebaczenia koniecznego do ich zbawienia od ognia piekielnego. Daj im szansę poprawienia się, aby nawróciły się dzięki promieniom Twojego Bożego Miłosierdzia. Amen.
(88) Za dusze po Ostrzeżeniu
O Najświętsze Serce Jezusa, okaż Miłosierdzie wszystkim nam, biednym grzesznikom. Oświeć serca z kamienia, tak rozpaczliwie poszukujące przewodnictwa. Przebacz im ich grzechy. Pomóż im przez Swoją Miłość i Miłosierdzie odnaleźć je w swoich sercach, aby uchwyciły się Twojego wielkiego Daru Odkupienia. Błagam Cię, przebacz wszystkim duszom, które odrzucają Prawdę Bożą. Okryj je swoim Światłem, Drogi Jezu, aby uczyniło ich ślepymi na niegodziwości i zasadzki diabła, który będzie próbował oderwać je od Ciebie na wieczność. Błagam Cię o siłę dla wszystkich dzieci Bożych, aby były wdzięczne za Twoje Wielkie Miłosierdzie. Proszę, abyś otworzył drzwi Twojego Królestwa wszystkim zagubionym duszom, które błąkają się po ziemi w stanie bezradności i beznadziei. Amen.
(156) O ochronę przed nienawiścią
Drogi Jezu, daj mi swoją Miłość i otwórz moje serce, abym z wdzięcznością przyjął Twoją Miłość. Niech Twoja Miłość oświeca mnie przez Moc Ducha Świętego, abym stał się znakiem Twojego Miłosierdzia. Otocz mnie swoją Miłością, a moja miłość do Ciebie niech osłabi wszelki rodzaj nienawiści, jaki napotkam szerząc nowinę Twojego Słowa. Wylej na nas swoje Miłosierdzie i przebacz tym, którzy Cię odrzucają, obrażają i którzy są obojętni na Twoją Boskość i daj im Dar Miłości. Pozwól, by Twoja Miłość świeciła w czasach niepewności, słabej wiary, w czasach prób i cierpień, a przez Moc Ducha Świętego pomagała mi nieść Prawdę tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej Pomocy. Amen.
o wybaczenie grzechów
(8) Spowiedź
Najdroższy Jezu, proszę o przebaczenie wszystkich moich grzechów. Przepraszam za zranienia i krzywdy, które wyrządziłem innym. Pokornie modlę się o łaski, abym uniknął ponownego obrażania Ciebie i ofiarował pokutę zgodnie z Twoją najświętszą wolą. Błagam o przebaczenie jakichkolwiek przyszłych przewinień, w których mogę mieć udział, a które sprawią Ci ból i cierpienie. Zabierz Mnie ze sobą do nowej ery Pokoju, abym mógł stać się częścią Twojej rodziny na wieczność. Kocham Cię, Jezu. Potrzebuję Cię. Czczę Ciebie i wszystko, co sobą przedstawiasz. Pomóż mi, Jezu, abym był godny wejścia do Twojego Królestwa.
(107) Uratuj mnie od ognia piekielnego
Jezu, jestem okropnym grzesznikiem. Przez moje czyny, zadałem rozpaczliwe cierpienie innym. W wyniku czego jestem odrzucony. Nie jestem już nigdzie tolerowany na Ziemi. Uratuj mnie od tej pustyni i uchroń mnie od uścisku zła. Pozwól mi żałować. Przyjmij moją skruchę. Napełnij mnie siłą i pomóż mi podnieść się z dna rozpaczy. Oddaję Ci, drogi Jezu, moją wolną wolę, abyś zrobił ze mną, co zechcesz, bym mógł być ocalony od ognia piekielnego. Amen.
(142) O przygotowanie na śmierć
Mój najdroższy Jezu, przebacz mi moje grzechy. Oczyść moją duszę i przygotuj mnie do wejścia do Twojego Królestwa. Udziel mi Łask, abym przygotował się do mojego zjednoczenia z Tobą. Pomóż mi pokonać wszelki strach. Daj mi odwagę, abym przygotował swój umysł i duszę, bym był gotowy stanąć przed Tobą. Kocham Cię. Ufam Tobie. Oddaję się Tobie w ciele, umyśle i duszy na wieczność. Niech Twoja Wola będzie moją i uwolnij mnie z bólu, wątpliwości lub niepewności. Amen.
o ochronę
(14) Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną atomową
O Wszechmogący Ojcze, Boże Najwyższy, proszę, zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami, otwórz ich serca, by przyjęli zbawienie i otrzymali obfitość łask. Usłysz moje prośby za moją rodzinę i spraw, aby każdy znalazł oparcie w Twoim kochającym Sercu. O Boski, Niebieski Ojcze, chroń wszystkie dzieci na ziemi od jakiejkolwiek wojny atomowej lub innych działań, które są planowane, aby zgładzić Twoje dzieci. Zachowaj nas od wszelkich krzywd i chroń nas. Oświeć nas, abyśmy mogli otworzyć nasze oczy, usłyszeć i przyjąć prawdę naszego zbawienia bez żadnego lęku w naszych duszach.
(23) Modlitwa o bezpieczeństwo dla Benedykta XVI
O mój Przedwieczny Ojcze, w imię Twojego Kochanego Syna, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie jakie zniósł, aby uratować świat od grzechu, modlę się teraz o ochronę Twojego Świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi, aby on także mógł pomóc uratować Twoje dzieci i wszystkie wyświęcone sługi od dręczenia szatana i jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi, kradnąc dusze. Ojcze, chroń Twojego Papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone prawdziwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi. Amen.
(67) Chroń moje dzieci od króla kłamstw
Proszę Cię, Drogi Jezu, błagam, chroń moje dzieci od króla kłamstw. Poświęcam te dzieci (wymień ich imiona) Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę, abyś dzięki płaszczowi Twojej Najdroższej Krwi rozświetlił ich dusze i bezpiecznie wziął je w swoje kochające ramiona, aby mogły zostać ochronione od wszelkiego złego. Proszę, byś otworzył ich serca i wypełnił ich dusze Duchem Świętym podczas Oświecenia Sumienia, aby zostały oczyszczone z każdej nieprawości. Amen.
(68) Chroń mnie od wpływu szatana
Matko Boga, Matko Ocalenia, okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów. Pomóż mi ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa w każdym momencie. Wspieraj mnie w miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od Prawdy Jego nauczania, bez względu na to, ile pokus doświadczę. Amen.
(91) Spraw abym pozostał wierny swojej wierze
O Błogosławiona Matko Ocalenia, chroń mnie w potrzebie, gdy stanę w obliczu zła. Pomóż mi bronić Słowa Bożego z siłą i odwagą bez strachu w duszy. Módl się, abym pozostał wierny nauczaniu Chrystusa i bym mógł całkowicie i bez reszty oddać swoje lęki, zmartwienia i smutki. Pomóż mi, abym mógł iść odważnie do przodu na tej samotnej drodze i głosić Prawdę Świętego Słowa Bożego nawet wtedy, gdy wrogowie Boga będą prawie całkowicie uniemożliwiać wykonanie tego zadania. O Błogosławiona Matko, proszę przez Twoje wstawiennictwo, aby wiara wszystkich chrześcijan pozostała silna w każdym czasie podczas prześladowań. Amen.
(106) Miłosierdzie dla młodych, którzy nie uznają Boga
Drogi Jezu, weź pod swoją ochronę dusze tych dzieci Bożych, które Cię nie znają, które nie uznają Twojej Miłości i które nie akceptują Twojej Obietnicy. Wylej Twoją łaskę nawrócenia i daj im życie wieczne. Bądź miłosierny dla wszystkich, którzy nie wierzą w Twoją Obecność i którzy nie będą chcieli żałować za swoje grzechy. Amen.
(113) O pokonanie zła w waszym kraju
O Matko Zbawienia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną. Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas. Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa. Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.
(120) O zatrzymanie rozprzestrzeniania się wojny
O mój słodki Jezu, oddal wojny, które niszczą ludzkość. Chroń niewinnych od cierpienia. Chroń dusze, które próbują przynieść prawdziwy pokój. Otwórz serca tym, którzy są dotknięci bólem wojny. Chroń młodych i wrażliwych. Uratuj wszystkie dusze, których życie zniszczyła wojna. Wzmocnij nas wszystkich, drogi Jezu, którzy modlimy się za dusze wszystkich dzieci Bożych i udziel nam Łaski przetrwania cierpienia, które może przyjść na nas w czasach walki. Błagamy Cię, abyś zatrzymał rozszerzanie się wojny i doprowadził dusze do Najświętszej Przystani Twojego Serca. Amen.
(122) O uświęcenie najbliższych Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa
Drogi Jezu, proszę Cię, uświęć mnie, moją rodzinę, przyjaciół i naród, aby ochronić nas Twoją Najdroższą Krwią. Umarłeś za mnie i Twoje rany są moimi ranami, gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które znosić będę podczas przygotowywań na Twoje Powtórne Przyjście. Cierpię z Tobą, Drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boga do Twojego Serca, abyśmy mieli życie wieczne. Okryj mnie i wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią. Amen.
(126) O WYTRZYMANIE PRZEŚLADOWAŃ RELIGIJNYCH
Drogi Jezu, pomóż mi, abym wytrzymał każdy rodzaj prześladowań w Twoje Święte Imię. Pomóż tym, którzy błądzą w przekonaniu, że świadczą o Twoim Dziele. Otwórz oczy wszystkim, którzy mogą być kuszeni, by niszczyć innych, przez niegodziwe działanie, czyny i gesty. Chroń mnie przed wrogami Boga, którzy powstają, aby próbować uciszyć Twoje Słowo i którzy starają się Ciebie wypędzić. Pomóż mi wybaczać tym, którzy cię zdradzili i daj mi Łaskę, abym trwał niezachwianie w swojej miłości do Ciebie. Pomóż mi żyć Prawdą, której nas nauczyłeś i zawsze pozostawać pod Twoją Ochroną. Amen.
(139) O siłę, aby pokonać zło
Drogi Jezu, chroń mnie przed złem, które pochodzi od diabła. Osłoń mnie i wszystkich, którzy są słabi i bezbronni w jego obecności. Daj mi odwagę, by go odrzucić i pomagaj mi każdego dnia unikać jakichkolwiek jego prób pozyskania mnie w jakikolwiek sposób. Amen.
(140) O Ochronę przez Hierarchię Aniołów
Najdroższy Ojcze, Boże całego Stworzenia, Boże Najwyższy, udziel mi Łaski i Ochrony przez Twoją Hierarchię Aniołów. Spraw, bym umiał skupić się na Twojej Miłości do każdego z Twoich dzieci bez względu na to, w jaki sposób Cię obrażają. Pomóż mi rozpowszechniać nowinę Ostatecznego Przymierza, aby przygotować świat na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa bez strachu w moim sercu. Udziel Mi swoich szczególnych Łask i Błogosławieństwa, by wznieść się ponad prześladowania, zadawane mi przez szatana, jego demony i jego wysłanników na Ziemi. Nigdy nie pozwól, abym bał się Twoich wrogów. Daj mi siłę, bym kochał moich wrogów i tych, którzy mnie prześladują w Imię Boga. Amen.
(146) O ochronę przed oszustwem
Droga Matko Zbawienia, chroń mnie Łaską ochrony przed oszustwami, obmyślonymi przez szatana, by zniszczyć wiarę chrześcijan. Chroń nas przed tymi, którzy są wrogami Boga. Chroń nas od kłamstw i herezji, wykorzystywanych do osłabienia naszej miłości do twojego Syna. Otwórz nasze oczy na nieprawdy, oszustwa i wszelkie zakusy, na jakie możemy być wystawieni, aby nakłonić nas do zaprzeczenia Prawdzie. Amen.
(153) O Dar Ochrony dla dzieci
O Matko Boga, Matko Zbawienia, proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci (wymień je tutaj…) i ofiarowała je twojemu umiłowanemu Synowi. Módl się, aby Jezus, przez Moc swojej Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze, wszelkiego rodzaju ochroną przed złem. Proszę cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę zjednoczenia mojej rodziny w jedno z Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne. Amen.
(158) Chroń mnie od jednej światowej religii
Drogi Jezu, chroń mnie od zła nowej jednej światowej religii, która nie pochodzi od Ciebie. Podtrzymuj mnie w mojej wędrówce do wolności, drogą do Twojego Świętego Królestwa. Zachowaj mnie w jedności z Tobą, gdy jestem dręczony i zmuszony do przełknięcia kłamstw, które są rozpowszechniane przez Twoich wrogów, aby zniszczyć dusze. Pomóż mi wytrzymać prześladowania, pozostać wiernym Prawdziwemu Słowu Bożemu wbrew fałszywym doktrynom i innym świętokradztwom, do przyjęcia których mogę być zmuszany. Poprzez dar mojej wolnej woli zabierz mnie do Dziedziny Twojego Królestwa, abym miał możliwość powstania i głoszenia Prawdy, gdy zostanie ona uznana za kłamstwo. Nigdy nie pozwól mi wahać się, być niezdecydowanym lub uciec ze strachu w obliczu prześladowań. Pomóż mi pozostać stanowczym i wiernym Prawdzie dopóki będę żył. Amen.

Czwartek
za kapłanów
(53) Modlitwa za Kościół katolicki
O Boże Ojcze, w imię Umiłowanego Syna Twojego, błagam Cię, daj siłę i potrzebne łaski, by pomóc kapłanom przeciwstawić się prześladowaniom, których doświadczają. Pomóż im trzymać się prawdy Nauczania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i by nigdy nie odstąpili, nie osłabli ani nie poddali się kłamstwom dotyczącym Istnienia Świętej Eucharystii. Amen.
(70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu
O, Drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele. Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu. Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie. Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii. Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego. Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć. Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę. Błogosław ich, Drogi Jezu, w tym czasie i osłoń ich Twoją Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą. Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu. Amen.
o siłę
(10) Niesienie płomienia Twojej miłości
Pomóż nam, Drogi Jezu, wzrastać bez lęku w Twoje Imię, abyśmy mogli nieść płomień Twojej miłości do wszystkich narodów. Daj nam, Twoim dzieciom, siłę do stawienia czoła zniewagom, które będą nas spotykać pośród wszystkich tych, którzy nie są prawdziwymi wyznawcami Twojego Miłosierdzia. Amen.
(44) O siłę, by bronić swojej wiary przed fałszywym prorokiem
Drogi Jezu, daj mi siłę, bym skupił się na Twojej nauce i głosił Twoje Święte Słowo w każdym czasie. Nigdy nie pozwól, abym uległ pokusie ubóstwiania fałszywego proroka, który będzie próbował przedstawić siebie jako Ciebie. Spraw, by moja miłość do Ciebie była silna. Daj mi łaskę rozeznania, abym nigdy się nie wyparł prawdy zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, ile kłamstw zostanie mi przedstawionych, by nakłonić mnie do odwrócenia się od Twojego prawdziwego Słowa. Amen.
(101) Cudowna modlitwa, aby odczuć Obecność Jezusa
O Drogi Ojcze Wszechmogący, Stwórco wszystkiego, co jest i będzie, pomóż nam wszystkim, którzy dziś rozpoznajemy Obecność Twojego Umiłowanego Syna w Kościele, abyśmy stali się bardzo silni. Pomóż mi przezwyciężyć mój strach, moją samotność i odrzucenie, jakie cierpię od moich najbliższych, gdy idę za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, moim Zbawicielem. Ochroń, proszę, moich bliskich, aby nie wpadli w pułapkę uwierzenia w kłamstwa, które zostały wymyślone przez szatana, aby zniszczyć, podzielić i spowodować spustoszenie wśród wszystkich dzieci Bożych. Proszę, pomóż wszystkim tym, którzy podążają za obrzydliwością w Twoim Kościele, aby byli ocaleni od wiecznego ognia piekielnego. Amen.
(108) Wspinanie się na Wzgórze Kalwarii
Jezu, pomóż mi zdobyć się na odwagę, męstwo i dzielność, aby odważnie się wypowiadać, narażając się na krytykę i kłopoty oraz abym mógł dołączyć do Twojej Armii Reszty i wspiąć się na to samo wzgórze Kalwarii, na którym Ty musiałeś cierpieć za moje grzechy. Daj mi siłę, aby nieść Twój Krzyż i Twój ciężar, abym mógł pomóc Ci ratować dusze. Uwolnij mnie od mojej słabości. Rozwiej moje obawy. Zniszcz wszystkie moje wątpliwości. Otwórz moje oczy na Prawdę. Pomóż mi i wszystkim, którzy odpowiedzieli na Wołanie niesienia Twojego Krzyża, aby iść za Tobą z mocnym i pokornym sercem i aby mój przykład ośmielił innych, by postępowali podobnie. Amen.
(128) O zebranie i zjednoczenie wszystkich dusz.
Najdroższy Jezu, pomóż nam, Twoim ukochanym uczniom zebrać świat w Twoje Ramiona i przedstawić Ci dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Umocnij nas Darem Ducha Świętego, byśmy dopilnowali, aby Płomień Prawdy ogarnął wszystkich, którzy oddzielili się od Ciebie. Zjednocz wszystkich grzeszników, aby każdy otrzymał szansę pojednania. Daj nam wszystkim siłę, abyśmy trwali niewzruszenie przy Twoim Świętym Słowie, gdy jesteśmy zmuszani do odrzucenia Prawdy, która została ogłoszona światu przez Najświętsze Ewangelie. Pozostajemy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie, na każdym kroku tej naszej drogi do zbawienia. Amen.
o ochronę przed prześladowaniem i nienawiścią
(2) Modlitwa za światowych przywódców
Mój Przedwieczny Ojcze, w imię Twojego Kochanego Syna Jezusa Chrystusa, proszę, abyś ochronił swoje dzieci przed prześladowaniem niewinnych narodów planowanym w ukryciu przez światowe siły. Modlę się o wybaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną tych ciężkich życiowych doświadczeń, aby mogły zwrócić się do Ciebie z pokornym i skruszonym sercem. Proszę, daj siłę Twoim dręczonym dzieciom, aby wytrzymały te cierpienia na zadośćuczynienie za grzechy świata przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
(27) Modlitwa o pokój na świecie
O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami. Błagam o wprowadzenie pokoju w tych umęczonych narodach, które są ślepe na prawdę Twojego istnienia. Proszę, udziel tym narodom mocy Ducha Świętego, aby powstrzymali się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami. Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec okropnych zbrodni, które ogarniają cały świat. Amen.
(31) Łańcuch Ochrony
O mój Jezu, niech moja modlitwa przywoła Twojego Ducha Świętego do zstąpienia na tych przywódców, którzy kierują się pożądaniem, zachłannością, chciwością i pychą, aby zaprzestali prześladowania Twoich niewinnych dzieci. Proszę Cię o powstrzymanie ubóstwa, głodu i wojen, które niszczą Twoje dzieci i modlę się, żeby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca na prawdę Twojej miłości. Amen.
(54) Modlitwa do Ojca, aby osłabić wpływ III wojny światowej
Ojcze Niebieski, w imię Twojego Ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, który wiele wycierpiał za grzechy ludzkości, prosimy, pomóż nam w tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć. Pomóż nam przetrwać prześladowania planowane przez chciwych władców i tych, którzy chcą zniszczyć Twoje Kościoły i Twoje dzieci. Błagamy Cię, Drogi Ojcze, abyś pomógł nakarmić nasze rodziny i uratować życie tych, którzy będą zmuszeni do wojny wbrew ich woli. Kochamy Cię, Drogi Ojcze. Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie. Uratuj nas od zawładnięcia przez antychrysta. Pomóż nam przetrwać jego znak, znamię Bestii, odmawiając jego przyjęcia. Pomóż tym, którzy Cię miłują, pozostać wiernymi Twojemu Świętemu Słowu w każdym czasie, abyś mógł obdarzyć nas łaskimi potrzebnymi do przetrwania w Ciele i Duszy. Amen.
(71) Modlitwa o uratowanie nas od prześladowań
O Jezu, zbaw nas, dzieci Boże, od antychrysta. Chroń nas przed planami panowania nad ziemią. Panie, ratuj nas od prześladowań. Ochroń ciemne dusze przed antychrystem, aby odkupiły się w Twoich Oczach. Pomóż nam w naszej słabości. Umocnij nas w duchu, abyśmy mogli podnieść się i prowadzić się nawzajem maszerując w Twojej armii do Bram Raju. Potrzebuję Cię, Drogi Jezu. Kocham Cię, Drogi Jezu. Wysławiam Twoją Obecność na ziemi. Unikam ciemności. Uwielbiam Cię i oddaję się Tobie w ciele i duszy, abyś mógł wyjawić mi Prawdę Twojej Obecności tak, żebym zawsze ufał Twojemu Miłosierdziu, w każdym czasie. Amen.
(84) O oświecenie dusz elit, które rządzą światem
O Drogi Jezu, błagam Cię, oświeć dusze elit, które rządzą światem. Okaż im dowód Swojego Miłosierdzia. Pomóż im otworzyć swoje serca i pokazać prawdziwą pokorę na cześć Twojej wielkiej Ofiary przez śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy. Pomóż im dostrzec, kto jest ich Prawdziwym Stwórcą, kto jest ich Stworzycielem i napełnij ich łaskami, aby zobaczyli Prawdę. Proszę, powstrzymaj ich plany krzywdzenia milionów ludzi poprzez szczepienia, niedobór żywności, przymusowe adopcje niewinnych dzieci i podział w rodzinach, aby nie miały one miejsca. Uzdrów ich. Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich na łono Twojego Serca, aby ocalić ich od sideł złego ducha. Amen.
(87) Chroń nasz Naród od zła
Ojcze, w Imię Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu. Uratuj nas od dyktatury. Chroń nasz naród przed pogaństwem. Ocal nasze dzieci przed krzywdą. Pomóż nam ujrzeć Światło Boga. Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna. Pomóż wszystkim Kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu. Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań. Najdroższy Panie, spójrz na nas z Litością, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażamy. Jezu, Synu Człowieczy, osłoń nas swoją Najdroższą Krwią. Ratuj nas od sideł złego ducha. Drogi Boże, błagamy Cię, wkrocz w tym momencie i powstrzymaj zło od pochłonięcia świata. Amen.
(98) O objęcie światowych przywódców Łaską Boga
O moja Najświętsza Matko Ocalenia, proszę, poproś swojego Syna, aby wylał swoje Łaski i Miłość na tych przywódców, którzy rządzą światem. Módl się, aby Światło Boga uleczyło ich ślepotę i odblokowało ich serca z kamienia. Powstrzymaj ich od prześladowania niewinnych ludzi. Proszę, módl się, aby Jezus pokierował nimi i nie dopuścił, by przeszkadzali krajom na całym świecie w rozpowszechnianiu Prawdy Jego Nauczania. Amen.
(138) O ochronę przed nienawiścią
Matko Zbawienia, chroń mnie od każdego rodzaju nienawiści. Pomóż mi milczeć, kiedy staję w obliczu nienawiści. W chwili mojej największej słabości, zachowaj mnie silnym w mojej wierności wobec Jezusa Chrystusa. Zapieczętuj moje usta. Pomóż mi odwrócić się od tych, którzy prowokują mnie słowami przeczącymi nauczaniu twojego Syna lub tych, którzy szydzą ze mnie z powodu mojej wiary. Módl się za te dusze, droga Matko, aby wyrzekły się szatana i odczuły pokój twojej miłości i Panowanie Ducha Świętego w swoich duszach. Amen.
(141) O ochronę przed prześladowaniem
Drogi Jezu, broń mnie w mojej walce o pozostanie wiernym Prawdzie Twojego Słowa za wszelką cenę. Chroń mnie przed Twoimi wrogami. Chroń mnie przed tymi, którzy mnie prześladują z Twojego powodu. Dziel mój ból. Złagodź moje cierpienie. Podnieś mnie w Światłości Twojego Oblicza, aż do Dnia, kiedy przyjdziesz ponownie, aby przynieść światu Wieczne Zbawienie. Przebacz tym, którzy mnie prześladują. Wykorzystaj moje cierpienie, aby odkupić ich grzechy, aby w swoich sercach mogli odnaleźć pokój, a ostatniego Dnia witali Cię ze skruchą w swoich duszach. Amen.
(162) O ochronę słabych i niewinnych
O Boże, Ojcze Wszechmogący, proszę chroń słabych i niewinnych, którzy cierpią z rąk tych, którzy noszą w sercach nienawiść. Ulżyj cierpieniom znoszonym przez Twoje biedne bezbronne dzieci. Daj im wszystkie Łaski, których potrzebują, aby ochronić się przed Twoimi wrogami. Napełnij ich odwagą, nadzieją i miłością, aby mogły znaleźć w swoich sercach przebaczenie dla tych, którzy ich dręczą. Proszę Cię, drogi Panie, mój Ojcze Przedwieczny, przebacz tym, którzy lekceważą Prawo do Życia i pomóż im ujrzeć jak bardzo ich działania Cię obrażają, aby mogli zmienić swoje postępowanie i szukać pocieszenia w Twoich Ramionach. Amen.
(163) Uratuj mnie od prześladowań
O Jezu, zachowaj mnie od bólu prześladowań w Twoje Imię. Przytul mnie do swojego Serca. Uwolnij mnie od pychy, chciwości, złości, ego i nienawiści w mojej duszy. Pomóż mi prawdziwie poddać się Twojemu Miłosierdziu. Zabierz moje obawy. Pomóż mi uwolnić się od mojego bólu i uchroń mnie od wszelkich prześladowań, abym mógł iść za Tobą jak małe dziecko, wiedząc, że wszystko jest pod Twoją Kontrolą. Uwolnij mnie od nienawiści okazywanej przez tych wszystkich, którzy głoszą, że są Twoi, ale którzy tak naprawdę Cię odrzucają. Nie pozwól ich ostrym językom mnie biczować, ani ich złym czynom odciągnąć mnie ze Ścieżki Prawdy. Pomóż mi skupić się tylko na Twoim Królestwie, które nadchodzi i przetrzymać z godnością wszelkie obelgi, które może będę znosił w Twoje Imię. Przynieś mi pokój umysłu, pokój serca, pokój duszy. Amen.
(166) O ograniczenie zabijania niewinnych
Najdroższa Matko Zbawienia, proszę przedstaw tę naszą prośbę o ograniczenie zabijania niewinnych swojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Prosimy, aby w swoim Miłosierdziu, usunął groźbę ludobójstwa, prześladowań i terroru wobec dzieci Bożych w każdej postaci. Prosimy, błagamy cię, droga Matko Zbawienia, abyś usłyszała nasze wołania o miłość, jedność i pokój na tym smutnym świecie. Prosimy, aby Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, chronił nas wszystkich w tych czasach wielkiego bólu i cierpienia na ziemi. Amen.

Piątek
ofiarowanie cierpienia
(9) Ofiarowanie cierpienia jako dar
O Najświętsze Serce Jezusa, naucz mnie przyjmować zniewagi z pokornym dziękczynieniem w Twoje Święte Imię, kiedy głoszę Twoje Słowo. Naucz mnie, abym zrozumiał, jak upokorzenie, ból i cierpienie przybliżają mnie do Twojego Najświętszego Serca. Pozwól mi przyjmować takie próby z miłością i hojnością ducha, abym mógł złożyć je jako dary, tak cenne dla Ciebie, aby ratować dusze.
(75) Oddaję mój ból Tobie, Drogi Jezu
Jezu, dołączam mój ból i cierpienie do tego, którego Ty doznawałeś podczas Swojej Agonii na Golgocie. Każdą zniewagę, której doznaję, ofiaruję Tobie. Każdą obelgę i napaść słowną, która na mnie spada, ofiaruję na cześć Twojego Ukoronowania Cierniem. Każdą niesłuszną krytykę siebie ofiaruję na cześć Twojego upokorzenia przed Piłatem. Każde fizyczne cierpienie, którego doznaję z rąk innych, oddaję na cześć Twojego Biczowania przy Słupie. Każdą zniewagę, której doznaję, ofiaruję na cześć strasznych tortur fizycznych, jakie wycierpiałeś podczas Ukoronowania Cierniem, kiedy cierniem przebili Twoje Oko. Za każdym razem, kiedy Cię naśladuję, dzielę się Twoim Nauczaniem i kiedy szydzą ze mnie w Twoje Imię, pozwól pomóc Ci w drodze na Kalwarię. Pomóż mi pozbyć się pychy i abym nigdy nie bał się przyznać, że kocham Cię, Drogi Jezu. Wtedy, gdy wszystko w moim życiu będzie wydawało się beznadziejne, pomóż mi, Drogi Jezu, być odważnym poprzez wspomnienie tego, jak Ty dobrowolnie pozwoliłeś, aby Cię Ukrzyżowano w tak podły i okrutny sposób. Pomóż mi powstać i być zaliczonym do prawdziwych chrześcijanin, prawdziwych żołnierzy w Twojej armii z pokornym i skruszonym sercem na pamiątkę Ofiary, jakiej dokonałeś dla mnie. Trzymaj mnie za rękę, drogi Jezu i pokaż mi jak moje własne cierpienie może pobudzić innych do przyłączenia się do armii podobnie myślących dusz, które Cię kochają. Pomóż mi przyjąć cierpienie i ofiarować je Tobie jako dar dla zbawienia dusz w ostatecznej walce przeciwko tyranii złego. Amen.
(103) Dzielenie Kielicha Cierpienia z Chrystusem
Padam przed Tobą, Drogi Jezu, do Twoich Stóp, abyś zrobił ze mną co chcesz dla dobra wszystkich. Pozwól mi dzielić Twój Kielich Cierpienia. Przyjmij ten dar ode mnie, abyś mógł zbawić te biedne dusze, które zostały utracone i nie mają nadziei. Przyjmij mnie w ciele, abym mógł dzielić Twój Ból. Trzymaj moje serce w Twoich Świętych Dłoniach i doprowadź moją duszę do zjednoczenia z Tobą. Przez mój dar cierpienia pozwalam Twojej Boskiej Obecności objąć moją duszę, abyś mógł odkupić wszystkich grzeszników i zjednoczyć wszystkie dzieci Boże na wieki wieków. Amen.
o przyjęcie Woli Bożej i ofiarowanie Bogu własnej woli
(69) Modlitwa do Boga Ojca o przyjęcie Jego Boskiej Woli
Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuję Twoją Boską Wolę. Pomóż Twoim dzieciom ją przyjąć. Powstrzymaj szatana od odmawiania Twoim dzieciom prawa do dziedzictwa ich Ojca. Nie pozwól, abyśmy poddali się w walce o nasze dziedzictwo w Raju. Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów. Proszę Cię, Drogi Ojcze, oczyść ziemię Twoim Miłosierdziem i wypełnij nas Twoim Duchem Świętym. Prowadź nas, abyśmy utworzyli Twoją Najświętszą Armię napełnioną mocą do wygnania bestii na zawsze. Amen.
(78) Wybaw mnie od złego.
Jezu, chroń mnie od mocy szatana. Zabierz mnie do swojego Serca teraz, kiedy uwalniam się ze wszystkich moich przywiązań do niego i jego nikczemnych dróg. Oddaję moją wolę i przychodzę do Ciebie na kolanach z pokornym i skruszonym sercem. Składam moje życie w Twoje Święte Ręce. Wybaw mnie od złego. Uwolnij mnie i weź mnie do Twojej bezpiecznej przystani schronienia teraz i zawsze. Amen.
(107) Uratuj mnie od ognia piekielnego
Jezu, jestem okropnym grzesznikiem. Przez moje czyny, zadałem rozpaczliwe cierpienie innym. W wyniku czego jestem odrzucony. Nie jestem już nigdzie tolerowany na Ziemi. Uratuj mnie od tej pustyni i uchroń mnie od uścisku zła. Pozwól mi żałować. Przyjmij moją skruchę. Napełnij mnie siłą i pomóż mi podnieść się z dna rozpaczy. Oddaję Ci, drogi Jezu, moją wolną wolę, abyś zrobił ze mną, co zechcesz, bym mógł być ocalony od ognia piekielnego. Amen.
(123) OFIAROWANIE WOLNEJ WOLI BOGU
Mój najdroższy Jezu, przyjmij modlitwę ode mnie, od najbardziej niegodnej duszy i pomóż mi bardziej Cię kochać. Poprzez moją wolną wolę, ofiaruję Ci ten Dar z powrotem, drogi Jezu, abym mógł stać się Twoim pokornym sługą i pozostać posłusznym Woli Boga.Moja wola jest Twoją Wolą. Twoje Panowanie oznacza dla mnie posłuszeństwo każdemu Twojemu życzeniu. Moja wolna wola jest Twoją, abyś zrobił z nią to, co jest potrzebne, aby zbawić wszystkich ludzi, na całym świecie, którzy są od Ciebie oddzieleni. Oddaję ten Dar, który został mi dany przy urodzeniu, na Twoją Najświętszą Służbę. Amen.
(161) O ufność i pokój
Jezu, ufam Tobie. Pomóż mi bardziej Cię kochać. Napełnij mnie ufnością, abym oddał się Tobie w pełni i ostatecznie jednocząc się z Tobą. Dopomóż mi rozwijać moje zaufanie do Ciebie w trudnych czasach. Napełnij mnie swoim pokojem. Przychodzę do Ciebie, drogi Jezu, jako dziecko, wolne od wszystkich ziemskich przywiązań; wolne od wszelkich warunków i przekazuję Ci moją wolę, abyś czynił z nią to, co uważasz, za stosowne dla niej i dla innych dusz. Amen.
o łaski
(16) O przyjęcie łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia
O mój Jezu, trzymaj mnie mocno podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Daj mi łaski potrzebne do stania się małym w Twoich oczach. Otwórz moje oczy na prawdę Twojej obietnicy Wiecznego Zbawienia. Wybacz mi moje grzechy i okaż mi Twoją miłość oraz przyjacielską dłoń. Weź mnie w ramiona Świętej Rodziny, abyśmy wszyscy znowu mogli stanowić jedno. Kocham Cię, Jezu, i obiecuję, że począwszy od dnia dzisiejszego będę głosił Twoje Święte Słowo bez strachu w moim sercu i z czystością duszy na wieki wieków. Amen.
(39) O pomoc w przygotowaniu dusz do Nowego Raju
O Jezu, mój Ukochany Zbawicielu, proszę Cię, byś zesłał na mnie Twojego Ducha Świętego, bym mógł głosić z mocą Twoje Najświętsze Słowo, by przygotować wszystkie dzieci Boże na Twoje Powtórne Przyjście. Błagam Cię, Panie Jezu, o wszelkie niezbędne łaski, abym mógł dotrzeć do wszystkich wyznań, wiar i narodowości, dokądkolwiek pójdę. Pomóż mi mówić Twoim językiem, uspokajać biedne dusze Twoimi ustami i kochać wszystkie dusze Twoją szczególną Bożą miłością, która wypływa z Twojego Najświętszego Serca. Pomóż mi ratować dusze tak bliskie Twojemu Sercu i pozwól mi pocieszać Cię, Drogi Jezu, gdy zagubione dusze nadal będą odrzucać Twoje Miłosierdzie. Jezu, jestem niczym bez Ciebie, ale z Twoją łaskawą pomocą będę walczył w Twoje Imię, aby pomóc ratować całą ludzkość. Amen.
(51) O dar Ducha Świętego
O przyjdź, Duchu Święty, wylej dar miłości, mądrości i wiedzy na moją pokorną duszę. Napełnij mnie światłem prawdy, abym mógł odróżnić prawdę Bożą od kłamstw rozpowszechnianych przez szatana i jego demony. Pomóż mi uchwycić pochodnię i nieść płomień zrozumienia do tych, których spotykam. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(81) O Dar Komunii Świętej
O, Przenajświętsza Hostio, nasyć moje ciało pożywieniem, którego ono potrzebuje. Wypełnij moją duszę Bożą Obecnością Jezusa Chrystusa. Obdarz mnie łaskami, abym wypełniał Świętą Wolę Boga. Napełnij mnie pokojem i ciszą, które pochodzą z Twojej Świętej Obecności. Nigdy nie pozwól mi wątpić w Twoją Obecność. Pomóż mi przyjąć Cię w Ciele i Duszy, i aby przez Najświętszą Eucharystię udzielone łaski pomogły mi głosić chwałę Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oczyść moje serce. Otwórz moją duszę i uświęć mnie, kiedy otrzymuję ten wielki Dar Najświętszej Eucharystii. Udziel mi łask i osłony, jakie ona przynosi wszystkim dzieciom Bożym i uwolnij mnie od płomieni Czyśćca. Amen.
(82) O zwycięstwo Kościoła Reszty
Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie naszą czcią, naszą wiernością i czynami głosić wszystkim Twoją Chwałę. Pomóż nam zyskać siłę i zaufanie, aby powstać i w każdej chwili głosić Prawdę. Nigdy nie pozwól nam się potknąć ani opóźnić w marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz. Ślubujemy nasze oddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, abyśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy postępować ciernistą drogą do bram Nowego Raju. Kochamy Cię, Najdroższy Jezu, nasz Ukochany Zbawicielu i Odkupicielu. Łączymy się w ciele, umyśle i duchu z Twoim Najświętszym Sercem. Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony. Osłoń nas Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy zostali napełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę o Twoim Nowym Królestwie. Amen.
(92) O Łaskę Wytrwałości
O Drogi Jezu, proszę Cię o Dar Wytrwałości. Błagam Cię, obdarz mnie Łaskami, których potrzebuję, aby przestrzegać Twojego Najświętszego Słowa. Proszę Cię, uwolnij mnie od wszelkich utrzymujących się wątpliwości. Proszę Cię, zalej moją duszę dobrocią, cierpliwością i wytrwałością. Pomóż mi zachować godność, kiedy jestem obrażany w Twoje Święte Imię. Uczyń mnie silnym i osłoń mnie łaską, abym nie zatrzymywał się nawet wtedy, gdy jestem zmęczony, brakuje mi sił i staję w obliczu wszystkich trudności, które mnie czekają, gdy niestrudzenie pracuję, aby pomóc Ci uratować ludzkość. Amen.
(93) O Łzy Nawrócenia
O mój Ukochany Jezu, jesteś blisko mojego serca. Jestem jedno z Tobą. Kocham Cię. Miłuję Cię. Daj mi odczuć Twoją Miłość. Daj mi odczuć Twój Ból. Daj mi odczuć Twoją Obecność. Udziel mi Łaski Pokory, abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi, jak i w Niebie. Udziel mi Łez Nawrócenia, abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie, jako prawdziwy uczeń, aby pomóc Ci w Twojej Misji ratowania każdej duszy na ziemi, zanim przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Amen.
(100) O przetrwanie chrześcijaństwa
O Drogi Jezu, błagamy Cię o umiejętności, aby przetrwać próby, z jakimi mamy teraz do czynienia, gdy ostatni prawdziwy Papież kończy swoją Misję dla Ciebie. Pomóż nam utrzymać straszne sponiewieranie, z jakim będziemy musieli się teraz zmierzyć z powodu upadku Kościoła, jaki znaliśmy. Nigdy nie pozwól nam odejść od Prawdy Twojego Boskiego Słowa. Pomóż nam milczeć, gdy na swoich barkach będziemy czuć ciężar ataków mających nas skłonić do odwrócenia się od Ciebie i od Sakramentów, które dałeś światu. Okryj swoją Armię potężną Miłością, której potrzebujemy, jak tarczy, aby chroniła nas przed fałszywym prorokiem i antychrystem. Pomóż Twojemu Kościołowi na ziemi rozprzestrzeniać się i pomnażać, aby mógł przylgnąć do Prawdy i pomagać Ci prowadzić naszych braci i siostry na Drodze Prawdy, by odpowiednio się przygotować do Twojego Powtórnego Przyjścia. Amen.
(112) O Łaskę Zbawienia
Najdroższy Jezu, wołam do Ciebie, byś okrył Twoją szczególną Łaską Zbawienia dusze tych, którzy zostali zaatakowani przez szatana. Uwolnij ich biedne dusze od strasznej niewoli, z której nie potrafią uciec. Amen.
(131) Modlitwa Miłosierdzia
O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich …) podczas Ostrzeżenia oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną się przed twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców Życia Wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna, aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.
(165) O Dar Życia Wiecznego
Jezu, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie. Daj mi znak, aby moje serce potrafiło Ci odpowiedzieć. Wypełnij moją pustą duszę Łaską, której potrzebuję, by otworzyć mój umysł i serce na Twoją Miłość. Zmiłuj się nade mną i oczyść moją duszę z każdego grzechu, który popełniłem w swoim życiu. Wybacz, że odrzucałem Ciebie, jednak proszę napełnij mnie miłością, której potrzebuję, aby stać się godnym Życia Wiecznego. Pomóż mi Cię poznać, abym ujrzał Twoją Obecność w innych ludziach i napełnij mnie Łaską rozpoznania Znaku Boga w każdym pięknym Darze, który dałeś rodzajowi ludzkiemu. Pomóż mi zrozumieć Twoje Drogi i ocal mnie od oddzielenia i bólu ciemności, który odczuwam w mojej duszy. Amen.

Sobota
o ochronę wizjonerów i Misji Zbawienia
(11) Powstrzymanie nienawiści wobec wizjonerów
O Najświętsze Serce Jezusa, proszę powstrzymaj nienawiść i zazdrość, jaka istnieje w tych czasach wśród Twoich wyznawców wobec Twoich prawdziwych wizjonerów. Modlę się, abyś wysłuchał moją modlitwę i dał wizjonerom siłę, której potrzebują do głoszenia Twojego Najświętszego Słowa do niewierzącego świata. Amen.
(25) O Ochronę dla wizjonerów z całego świata
O Boże Najwyższy, błagam Cię o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Twoim świętym posłańcom na świecie. Modlę się, żebyś chronił ich przed nienawiścią innych. Proszę, aby Twoje Najświętsze Słowo szybko rozprzestrzeniało się po całym świecie. Chroń Twoich posłańców przed oszczerstwami, ubliżaniem, kłamstwami i wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Chroń ich rodziny i osłaniaj ich zawsze Duchem Świętym, aby orędzia, które przekazują światu, były przyjmowane ze skruszonym i pokornym sercem. Amen.
(143) O ochronę Misji Zbawienia
Matko Zbawienia, chroń tę Misję, Dar od Boga, by przyniósł wszędzie Życie Wieczne wszystkim Jego dzieciom. Prosimy o interwencję w naszym imieniu, za pośrednictwem twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam odwagę do wypełniania naszego obowiązku służenia Bogu w każdym czasie, szczególnie wtedy, gdy z tego powodu cierpimy. Pomóż, aby ta Misja nawróciła miliardy dusz zgodnie z Świętą Wolą Boga i przemieniła serca z kamienia w kochające sługi twojego Syna. Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej Misji, pokonać nienawiść i prześladowania Krzyża i przyjąć cierpienie, które jej towarzyszy z hojnością serca i pełną akceptacją tego, co może nas czekać. Amen.
(155) O Ochronę Misji Zbawienia
O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołania o ochronę tej Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych. Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tej wielkiej chwili w historii. Prosimy, abyś chroniła tych, którzy odpowiedzieli na twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga. Pomóż uwolnić te dusze, które padają ofiarą oszustwa diabła i otworzyć im Oczy na Prawdę. O Matko Zbawienia, pomóż nam, biednym grzesznikom, abyśmy stali się godni otrzymać Łaskę wytrwałości w naszych czasach cierpienia w Imię twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Chroń tę Misję od szkody. Chroń swoje dzieci przed prześladowaniem. Okryj nas wszystkich swoim Najświętszym Płaszczem i obdarz nas Darem zachowania wiary, za każdym razem, gdy wymaga się od nas wypowiadania Prawdy i przekazywania Świętego Słowa Bożego, przez resztę naszych dni, teraz i na zawsze. Amen.
o pomoc
(3) O uwolnienie świata od lęku
O mój Panie, Jezu Chryste, błagam Cię, byś uwolnił świat od lęku, który odłącza dusze od Twojego kochającego serca. Modlę się, aby dusze, które doświadczą prawdziwego lęku podczas Ostrzeżenia, zatrzymały się i pozwoliły Twojemu Miłosierdziu wylać się na swoje dusze i uwolnione od lęku pokochały Cię tak, jak powinny.
(47) O rozpalenie na nowo twojej miłości do Jezusa
O błogosławiona Matko, Matko Ocalenia całego świata, módl się, aby moja miłość do Jezusa mogła na nowo zapłonąć. Pomóż mi tak poczuć płomień Jego miłości, aby wypełnił moją duszę. Pomóż mi bardziej kochać Jezusa. Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie Jemu stały się silniejsze. Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie zadręczają i pomóż mi wyraźnie widzieć Boskie Światło prawdy, które promieniuje od Twojego kochanego Syna, Zbawiciela całej ludzkości. Amen.
(76) Modlitwa ateisty
Jezu, pomóż mi przyjąć miłość Boga, jaka jest mi okazywana. Otwórz moje oczy, mój umysł, moje serce i moją duszę, abym mógł być zbawiony. Pomóż mi uwierzyć, wypełniając moje serce Twoją miłością. Następnie trzymaj mnie i ocal od torturujących mnie wątpliwości. Amen.
(94) O uleczenie ciała, umysłu i duszy
O Drogi Jezu, padam przed Tobą, znużony, chory, w bólu i z tęsknotą za usłyszeniem Twojego Głosu. Niech dotknie mnie Twoja Boska Obecność, aby mój umysł, ciało i dusza zostały zalane Twoim Boskim Światłem. Wierzę w Twoje Miłosierdzie. Oddaję Tobie całkowicie mój ból i cierpienie i proszę o łaskę zaufania Ci, abyś wyleczył mnie z tego bólu i ciemności, bym ponownie był zdrowy i mógł kroczyć Drogą Prawdy i pozwolił Ci prowadzić mnie do życia w Nowym Raju. Amen.
(95) O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę
O Matko Ocalenia przyjdź mi z pomocą, gdy walczę o znalezienie czasu na modlitwę. Pomóż mi dać Twojemu Umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas na jaki zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kocham. Proszę Cię, moja Najświętsza Matko Ocalenia, wyproś dla mnie łaski, których potrzebuję i poproś Drogiego Syna o wszelką łaskę i przychylność, aby mógł On objąć mnie swoim Najświętszym Sercem. Amen.
(109) O Dar Ufności
O mój najdroższy Jezu, pomóż mi ufać Tobie. Ufać Twojej Obietnicy ponownego przyjścia. Przyjąć Prawdę Twojego Powtórnego Przyjścia. Ufać Obietnicy Boga Ojca, kiedy powiedział, że da Ci Twoje Królestwo. Pomóż mi ufać Twojemu Nauczaniu, Twojemu Planowi ratowania świata. Pomóż mi przyjąć z dziękczynieniem Twoje Dary. Pomóż mi ufać Tobie, abym pozbył się strachu i bym pozwolił Twojej Miłości zalać moje serce i duszę. Amen.
(116) Wybaw mnie od zła kłamstw
Drogi Jezu, pomóż mi. Tonę we łzach smutku. Moje serce jest zdezorientowane. Nie wiem komu mogę zaufać. Proszę napełnij mnie Twoim Duchem Świętym, abym wybrał właściwą drogę do Twojego Królestwa. Pomóż mi Jezu zawsze pozostać wiernym Twojemu Słowu danemu światu przez Piotra i nigdy nie odejść od tego, czego nas uczyłeś ani nie odrzucać Twojej śmierci na Krzyżu. Jezu, Ty jesteś Drogą. Pokaż mi Drogę. Trzymaj mnie i zabierz mnie w Twoją podróż Wielkiego Miłosierdzia. Amen.
(119) O odczuwanie Miłości Jezusa
Jezu pomóż Mi, gdyż jestem tak bardzo zdezorientowany. Moje serce nie otwiera się na Ciebie. Moje oczy Cię nie widzą. Mój umysł blokuje się na Ciebie. Moje usta nie potrafią wypowiedzieć słów, aby Cię pocieszyć. Moja dusza jest pogrążona w ciemności. Proszę, miej litość nade mną, biednym grzesznikiem. Jestem bezradny, bez Twojej Obecności. Napełnij mnie swoimi Łaskami, abym miał odwagę dotrzeć do Ciebie, by błagać o Twoje Miłosierdzie. Pomóż mi, zagubionemu uczniowi, który Cię kocha, ale już nie odczuwa poruszenia miłości w swoim sercu, bym zobaczył i przyjął Prawdę. Amen.
(124) USŁYSZ MOJE WOŁANIE O WOLNOŚĆ
O Boże, mój Miłosierny Ojcze, Stwórco wszystkiego co istnieje, usłysz moje wołanie o wolność. Uwolnij mnie z łańcuchów niewoli i ochroń Mnie przed nikczemnymi prześladowaniami. Pomóż mi dostrzec Prawdę i przyjdź mi z pomocą, nawet jeśli jestem zdezorientowany i mogę wątpić w Twoje Słowo. Wybaczaj mi, jeśli cię obrażam i zabierz Mnie do schronienia Twojego Nowego Raju na Ziemi. Amen.
(125) O OBRONĘ NAJŚWIĘTSZEGO SŁOWA BOŻEGO
O Matko Zbawienia, pomóż mi, pokornemu słudze Boga, abym bronił Jego Najświętszego Słowa w czasach męki. Poświęć mnie, droga Matko, Twojemu Synowi, aby On mógł mnie okryć swoją Drogocenną Krwią. Przez wstawiennictwo u twojego Syna, Jezusa Chrystusa, udziel mi, łaski, siły i woli pozostania wiernym Nauczaniu Chrystusa w czasach Ucisku, który będzie pochłaniał Jego Najświętszy Kościół na Ziemi. Amen.
(129) O Dar Miłości
O Boże, napełnij mnie swoją Miłością. Pomóż mi dzielić się Darem Miłości ze wszystkimi, którzy potrzebują Twojego Miłosierdzia. Pomóż mi bardziej Cię kochać. Pomóż mi kochać wszystkich, którzy potrzebują Twojej Miłości. Pomóż mi kochać Twoich wrogów. Pozwól, abym ogarnął miłością, jaką Ty mnie Błogosławisz, serca wszystkich z którymi się spotykam. Tą Miłością, którą przenikasz moją duszę, pomóż mi pokonać wszelkie zło, nawrócić dusze i zwyciężyć szatana oraz wszystkich jego nikczemnych przedstawicieli, którzy starają się zniszczyć Prawdę Twego Świętego Słowa. Amen.
(133) Wołanie o powrót do Boga
Drogi Jezu, przebacz mi, duszy odłączonej, która się Ciebie wyrzekła, bo była ślepa. Wybacz mi zastępowanie Twojej Miłości niepotrzebnymi rzeczami, które są bez znaczenia. Pomóż mi zebrać się na odwagę, aby chodzić przy Twoim Boku i by przyjąć z wdzięcznością Twoją Miłość i Miłosierdzie. Pomóż mi pozostać blisko Twojego Najświętszego Serca i nigdy ponownie nie odłączyć się od Ciebie. Amen.
(148) Przyjdź mi z pomocą
O mój Jezu, pomóż mi w czasie mojej wielkiej udręki. Trzymaj mnie w swoich Ramionach i zabierz mnie do Schronienia swojego Serca. Otrzyj moje łzy. Ucisz moje niepokoje. Podnieś mnie na duchu i napełnij swoim Pokojem. Proszę, spełnij tę moją szczególną prośbę (wymień ją tutaj…). Przyjdź mi z pomocą i wysłuchaj mojej prośby, aby moje życie mogło być pełne pokoju i w jedności z Tobą, drogi Panie. Jeśli moja prośba nie może być spełniona, napełnij mnie łaską, abym uznał, że Twoja Święta Wola jest dla dobra mojej duszy i abym pozostał wierny Twojemu Słowu na zawsze z łagodnym i wdzięcznym sercem. Amen.
(152) Pomóż mi w mojej godzinie bezsilności
Drogi Jezu, pomóż mi w mojej godzinie bezsilności. Uwolnij mnie od grzechu i spraw, by moje oczy, moje serce i moja dusza dostrzegały oszustwa diabła i jego złe drogi. Napełnij mnie swoją Miłością, kiedy czuję w swoim sercu nienawiść. Napełnij mnie swoim pokojem, gdy odczuwam smutek. Napełnij mnie swoją Siłą, gdy jestem słaby. Ratuj mnie z więzienia, w którym się znajduję, abym mógł zostać uwolniony i trafić w bezpieczne objęcia Twoich Najświętszych Ramion. Amen.
o wiarę i jej zachowanie
(134) O wiarę w Istnienie Boga
O Boże Najwyższy, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie. Odrzuć wszystkie moje wątpliwości. Otwórz moje oczy na Prawdę o życiu po tym życiu i prowadź Mnie drogą do Życia Wiecznego. Proszę, pozwól mi odczuć Twoją Obecność i udziel mi daru prawdziwej wiary przed dniem mojej śmierci. Amen.
O zachowanie wiary
(144) O ochronę wiary chrześcijańskiej
Matko Zbawienia, proszę wstaw się za duszami chrześcijan na całym świecie. Proszę, pomóż im zachować wiarę i pozostać wiernymi Nauczaniu Jezusa Chrystusa. Módl się, aby miały siłę umysłu i ducha do zachowania swojej wiary w każdym czasie. Wstawiaj się, droga Matko za nimi, aby otworzyć im oczy na Prawdę i aby została im dana Łaska rozpoznania fałszywej doktryny przedstawianej im w Imię Twojego Syna. Pomóż im pozostać prawdziwymi i wiernymi sługami Boga i wyrzec się zła i kłamstwa, nawet jeśli z tego powodu będą musieli cierpieć ból i kpiny. O Matko Zbawienia, chroń wszystkie swoje dzieci i módl się, aby każdy chrześcijanin podążał drogą Pana, aż do ostatniego tchnienia. Amen.
(151) O Obronę Wiary
Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Pozostałe modlitwy pogrupowane w zależności od potrzeb:
– dla księży:
(22) Dla księży katolickich o podtrzymywanie nauczania Kościoła
O mój Ukochany Jezu, zachowaj mnie silnym i utrzymuj płomień mojej miłości do Ciebie w każdym momencie mojego dnia. Nigdy nie dozwól, aby ten płomień miłości migotał lub zgasł. Nigdy nie pozwól, abym był słaby wobec pokus. Daj mi łaski potrzebne do szanowania mojego powołania, mojego oddania, mojej wierności i do stania na straży nauczania Ortodoksyjnego Kościoła katolickiego. Ofiaruję Ci moją wierność w każdym czasie. Ślubuję moje zaangażowanie do walki w Twojej armii, aby Kościół katolicki mógł ponownie wzrosnąć w chwale na powitanie Ciebie, Drogi Jezu, kiedy powrócisz. Amen
(40) Modlitwa dla kapłanów na przygotowanie dusz na Powtórne Przyjście
O mój Jezu, jestem tylko pokornym sługą, który potrzebuje Ciebie, abyś tak mnie prowadził, żebym mógł przygotować dusze na Twoje Chwalebne Powtórne Przyjście. Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je zgodnie z Twoją świętą wolą, aby były godne, by wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które obiecałeś całej Ludzkości przez swoją śmierć na Krzyżu. Udziel mi łask, których tak potrzebuję, abym mógł przekazać Twoje słowo spragnionym duszom i nigdy nie zaniedbał mojego obowiązku wobec Ciebie, Drogi Jezu, któremu ślubowałem moją wierność przez Moją Świętą Przysięgę. Amen.
(49) Ślub wierności dla chrześcijańskich duchownych
O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą. Ślubuję moją miłość i wierność Tobie. Błagam Cię, daj mi znak, że to Ty wołasz. Pomóż mi otworzyć oczy i świadczyć o Twojej obietnicy. Pobłogosław mnie łaską Ducha Świętego, abym nie został oszukany przez tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Twoje Imię, lecz nie mówią prawdy. Pokaż mi prawdę. Pozwól mi odczuć Twoją miłość, abym wypełnił Twoją Najświętszą Wolę. Proszę pokornym sercem, abyś pokazał mi sposób, w jaki mogę Ci pomóc ratować dusze ludzkości. Amen.
(56) Dla kapłanów pragnących ochrony Przenajświętszej Eucharystii
O Drogi Ojcze, w imię Twojego Drogiego Syna, który ofiarował siebie na Krzyżu za całą ludzkość, pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie. Osłoń mnie Przenajdroższą Krwią Twojego Syna i daj mi Łaski, abym nadal służył Ci w wierze, zaufaniu i czci przez resztę mojego życia. Nigdy nie pozwól mi odejść od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej ani ofiarowania Świętej Eucharystii Twoim dzieciom. Daj mi siłę do reprezentowania i karmienia Twoich owiec w sposób, w jaki muszą być karmione Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości. Amen.
(57) Modlitwa dla duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje wołanie
O mój Drogi Jezu, otwórz moje uszy na dźwięk Twojego głosu. Otwórz moje serce na Twoje wezwanie miłości. Wypełnij moją duszę Duchem Świętym, abym mógł Cię rozpoznać w tym czasie. Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo na wszystko, o co mnie poprosisz. Pomóż mi rozpoznać prawdę, odpowiedzieć i podążać za Twoim głosem, abym pomógł Ci uratować dusze wszystkich ludzi. Twoja wola jest dla mnie rozkazem. Daj mi odwagę, bym pozwolił Ci prowadzić mnie, abym mógł przyjąć zbroję potrzebną do poprowadzenia Twojego Kościoła do Twego Nowego Królestwa. Amen.
(66) Dla duchownych: pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu
O Drogi Jezu, pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu przez wszystkie czasy. Daj mi siłę do podtrzymywania Prawdy o Twoim Kościele w obliczu przeciwności. Napełnij mnie łaską do szafowania Świętymi Sakramentami tak, jak nas nauczyłeś. Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i spraw, abym pozostał Ci wierny nawet wtedy, gdy mi tego zabronią. Uwolnij mnie od łańcucha oszustwa, który może mi grozić, abym mógł głosić prawdziwe Słowo Boże. Osłoń w tym czasie wszystkie Swoje wyświęcone sługi Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali odważni, wierni i wytrwali w naszym posłuszeństwie Tobie, Nasz Umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste. Amen.
(110) Dla kapłanów, aby pozostali wierni Mojemu Świętemu Słowu
O mój Najdroższy Jezu, błagam Cię, zachowaj mnie silnym i odważnym, abym mógł bronić Prawdy w Twoje Najświętsze Imię. Błagam – daj mi Łaskę, której potrzebuję, aby dać świadectwo Twojemu Świętemu Słowu w każdym czasie. Pozwól mi przeciwstawić się naciskom promowania nieprawdy, kiedy wiem w swoim sercu, że ona Cię obraża. Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Świętemu Słowu, aż do dnia mojej śmierci. Amen.
(114) Dla kapłanów, aby otrzymali Dar Prawdy
Mój Panie, otwórz mi oczy. Pozwól mi zobaczyć wroga i zamknij moje serce na oszustwa. Oddaję wszystko Tobie, drogi Jezu. Wierzę w Twoje Miłosierdzie. Amen.
(135) O obronę Prawdy
O ukochana Matka Zbawienia, pomóż mi w chwili, gdy jestem w potrzebie. Módl się, abym został pobłogosławiony Darami wylewanymi przez moc Ducha Świętego na moją niegodną duszę, abym bronił Prawdy w każdym czasie. Podtrzymuj mnie w każdym przypadku, gdy poproszą Mnie o zaprzeczenie Prawdzie, Słowu Bożemu, Świętym Sakramentom i Najświętszej Eucharystii. Pomóż mi wykorzystać Łaski, które otrzymuję, aby ostać się wobec niegodziwości szatana i wszystkich biednych dusz, którymi się on posługuje, aby bezcześcić Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pomóż mi w godzinie potrzeby. Dla dobra dusz, daj mi odwagę do udzielania sakramentów każdemu dziecku Bożemu, kiedy wrogowie Boga mogą mi tego zakazywać. Amen.
(170) O podtrzymywanie Świętego Słowa Bożego
O Drogi Panie, mój ukochany Jezu Chryste. Trzymaj mnie. Chroń mnie. Utrzymuj mnie w Światłości Twojego Oblicza, gdy moje prześladowanie się nasila, gdy moją jedyną winą jest podtrzymywanie Prawdy Świętego Słowa Bożego. Pomóż mi zdobyć się na odwagę, by w każdej chwili wiernie Ci służyć. Daj mi Twoją Odwagę i Twoją Siłę, gdy w obronie Twojego Nauczania walczę przeciwko silnej opozycji. Nigdy nie opuszczaj mnie, Jezu, gdy będę w potrzebie i zapewnij mi wszystko, czego potrzebuję, abym nadal Ci służył poprzez udzielanie Świętych Sakramentów i Twojego Najdroższego Ciała i Krwi w Najświętszej Ofierze Mszy. Błogosław mi Jezu. Chodź ze mną. Odpoczywaj we mnie. Zostań ze mną. Amen.
– okazjonalne:
(34) Mój dar postu dla Jezusa
O mój Jezu, pomóż mi w mój skromny sposób naśladować Twoje życie ofiary, aby ocalić ludzkość. Pozwól mi ofiarować dar postu jeden dzień w tygodniu przez cały okres Wielkiego Postu za ocalenie całej ludzkości, aby mogła wejść przez bramy Nowego Raju na Ziemi. Składam Ci drogi Jezu, moją ofiarę z miłością i radością w moim sercu, aby pokazać Ci rozmiar mojej miłości. Przez tę ofiarę, błagam Cię o zbawienie każdej duszy, która mogła utracić łaskę. Amen.
– na Wielki Post,
(42) Modlitwa w połączeniu z postem, aby powstrzymać wprowadzenie jednej światowej waluty
O Boże Najwyższy, ofiaruję Ci mój dar postu, abyś zatrzymał panowanie zła na świecie, planowanego obecnie w celu pozbawienia mojego kraju pokarmu, łącznie z Chlebem Życia. Przyjmij moje ofiary i wysłuchaj moich błagań za inne narody, aby zapobiec ich cierpieniu, jakie planuje antychryst. Wybaw nas, drogi Panie, od tej nikczemności i ocal naszą wiarę, abyśmy mogli Cię czcić w wolności, która jest nam potrzebna, by Cię kochać i adorować na wieki wieków. Amen.
– gdy pościmy,
(58) Krucjata Modlitwy o nawrócenie
O Drogi Jezu, zwracam się do Ciebie, abyś objął wszystkie dzieci Boże i osłonił je Twoją Najdroższą Krwią. Niech każda kropla Twojej Krwi osłoni każdą duszę, aby ochronić ją przed złem. Otwórz serca wszystkich, zwłaszcza zatwardziałych dusz i tych, które Cię znają, ale są splamione grzechem pychy, aby upadły i prosiły o zalanie swoich dusz światłem Twojej Miłości. Otwórz ich oczy na Prawdę, aby brzask Twego Bożego Miłosierdzia, rozlał się na nich i okrył ich promieniami Twojego Miłosierdzia. Nawróć wszystkie dusze poprzez łaski, o które Cię teraz proszę Drogi Jezu (podaj swoją intencję). Błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Ci dar postu (jeden dzień każdego tygodnia tego miesiąca czerwca), na przebłaganie za wszystkie grzechy. Amen.
– czerwiec 2012
– dla innych narodów:
(32) Módlcie się, módlcie się, módlcie się o powstrzymanie aborcji w Irlandii
O Matko Zbawienia, módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec niegodziwym czynom aborcji nam zadawanym. Chroń ten święty naród od coraz głębszego pogrążania się w rozpaczy, od ciemności, która ogarnia nasz kraj. Uwolnij nas od złego ducha, który chce zniszczyć Twoje dzieci, mające się dopiero narodzić. Módl się o to, żeby tamtejsi przywódcy mieli odwagę słuchać tych, którzy kochają Twego Syna i postępować zgodnie z nauczaniem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.
(77) Za Wielką Brytanię
O Najwyższy Ojcze Niebieski, Boże, Stwórco człowieka, proszę wysłuchaj mojej modlitwy. Błagam Cię, uratuj Wielką Brytanię ze szponów zła i dyktatury. Proszę, abyś zjednoczył wszystkich nas, ze wszystkich religii, wierzeń i kolorów skóry jako jedną rodzinę w Twoich Oczach. Daj nam siłę zjednoczyć się na przekór wszelkim przepisom prawnym wprowadzanym po to, aby zakazać Twojego Nauczania. Daj nam siłę i odwagę, aby nigdy Cię nie opuścić i pomóc uratować wszystkie Twoje dzieci poprzez nasze modlitwy. Doprowadź wszystkich naszych braci i nasze siostry do jedności, aby oddać hołd Twojej obietnicy przyniesienia nam życia wiecznego i wejścia do Twojego Raju. Amen.
(85) O uratowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki z rąk oszusta
O drogi Jezu, okryj nasz naród Twoją najcenniejszą ochroną. Przebacz nam nasze grzechy przeciwko Przykazaniom Bożym. Pomóż Amerykanom powrócić do Boga. Otwórz ich umysły na Prawdziwą Drogę Pana. Otwórz ich zatwardziałe serca, aby z radością przyjęły Twoją Rękę Miłosierdzia. Pomóż temu narodowi powstać przeciw bluźnierstwom, które mogą nam być narzucone, aby zmusić nas do wyparcia się Twojej Obecności. Błagamy Cię, Jezu, abyś nas zbawił, chronił nas od wszelkiej szkody i przytul nasz naród do swojego Najświętszego Serca. Amen.
(99) O zbawienie Australii i Nowej Zelandii
O Boże, Ojcze Wszechmogący, w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, miej Miłosierdzie dla wszystkich dzieci w Australii i Nowej Zelandii. Wybacz nam odrzucenie Twojego Świętego Słowa. Przebacz nam grzech obojętności. Uwolnij nas od kultury pogańskiej i okryj nas Łaskami, jakich potrzebujemy, by rozniecać nadzieję, wiarę i miłość wśród naszych braci i sióstr. Błagamy Cię o Dar Rozeznania i prosimy, abyś udzielił nam wszystkim błogosławieństwa, którego potrzebujemy, by sprawić, że tylko Prawda Twojego Świętego Słowa będzie słyszana i aby wszystkim duszom zostały przyznane klucze do życia wiecznego. Amen.
– odpust zupełny, ale tylko dla niekatolików:
(24) Odpust zupełny dla rozgrzeszenia
O mój Jezu, jesteś światłem ziemi. Jesteś płomieniem, który dotyka wszystkie dusze. Twoje Miłosierdzie i miłość nie znają granic. Nie jesteśmy godni ofiary, jakiej dokonałeś przez śmierć na krzyżu. Wiemy jednak, że Twoja miłość do nas jest większa od tej miłości, którą darzymy Ciebie. Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo. Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię, aby głosić prawdę o Twoim Świętym Słowie i przygotować naszych braci i nasze siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię. Czcimy Ciebie. Wysławiamy Ciebie. Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze. Kochamy Cię, Jezu. Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdą. Amen.
(154) Modlitwa na Święto Matki Zbawienia
O Matko Zbawienia, przedstawiam Ci dziś, w tym dniu 4 czerwca, w Święto Matki Zbawienia, następujące dusze (wymień imiona). Proszę udziel mi i tym wszystkim, którzy cię czczą, droga Matko, i którzy rozpowszechniają Medalik Zbawienia, wszelkiej ochrony przed złym duchem i przed tymi wszystkimi, którzy odrzucają Miłosierdzie twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa i wszystkie Dary, jakich udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został udzielony Dar Wiecznego Zbawienia. Amen.

Dodaj komentarz