Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Mamy 5 lat czasu na metanoia i zaufanie Bogu.
Mk 1.15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»