Kamienie wołać będą

Słowo Boże odcisniete jest w kamieniu. Chodź budowlę można rozebrać kamień po kamieniu to kamień pozostanie. Łk 19, 38: I mówili głosem donośnym: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. …