Tekst => Rozum, prawda i czas
Video => konferencja 1 – 22-10-2016. Rozum, prawda i czas.

Video => Konferencja 2 – 22-10-2016. Żyć Prawdą
Video => Konferencja 3 – 22-10-2016. Po rozumie pamięć
Video => Konferencja 4 – 23-10-2016. Zmagania o świętość

Tekst => Cel życia – Wiekuiste Szczęście
Video => Wykład – 24 kwietnia 2016 r.

Tekst => Elity czy technokraci? Pułapki państwa totalitarnego i drogi wyjścia
Video => Wykład – 6 maja 2015 r.

Tekst => Małżeństwo i rodzina katolicka współpracuje z Bogiem
Video => Wykład – 4 grudnia 2014 r.

Jak przyjmować Komunię Świętą?
Wpływ myśli reformacji Marcina Lutra na Rzeczpospolitą Polskę
Reformacja największa herezja wszechczasów
Małżeństwo jako Wspólnota Ducha
Chrześcijańskie fundamenty Europy
Kilka kadrów ze sposobu wprowadzania ideologii Gender
Co oznacza katolickość?
Święty Tomasz z Akwinu w nauce Kościoła katolickiego
Czy rodzina gender jest możliwa?
Powołanie Synodu do troski o ocalenia prawdy o małżeństwie i rodzinie
Protestancka deformacja intelektu
Ideologia hazardu i zabawy

Rany cielesności 9/9
Wolność w miłości do Boga i człowieka 8/9
Potrzeba logiki niebiańskiej 7/9
Poznanie wynika z łaski 6/9
Odnowienie cielesności 5/9
Do Boga przez rozum 4/9
Ludzka natura Boga 3/9
Bóg i człowiek 2/9
Dlaczego w cielesności nie widzimy Boga? 1/9

Rekolekcje Wielkopostne (1/10)
Rekolekcje Wielkopostne (2/10)
Rekolekcje Wielkopostne (3/10)
Rekolekcje Wielkopostne (4/10)
Rekolekcje Wielkopostne (5/10)
Rekolekcje Wielkopostne (6/10)
Rekolekcje Wielkopostne (7/10)
Rekolekcje Wielkopostne (8/10)
Rekolekcje Wielkopostne (9/10)
Rekolekcje Wielkopostne (10/10)