Kilka kadrów ze sposobu wprowadzania ideologii Gender.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – Wykład – 13 czerwca 2015 r.
5:10
Reformacja Marcina Lutra określiła w bardzo istotny sposób dzieje świata.Niemiecka myśl idealizmu czy też marksizmu, który ma swoją ojczyznę w Niemczech, rewolucje socjalistyczne XIXw zostały zapoczątkowane przez te nurty myślowe. Wiek XX dalece jest określony poprzez te nurty ideologiczne, które kształtowały się na ziemi naszych zachodnich sąsiadów.
Ks. Tadeusz zorientował się, że aby zgłębić marksizm, leninizm, może to zrobić tylko w Niemczech i zabrał się do systematycznych analiz. Dążył do zrozumienia korzeni tych ideologii, ale i też co się stało później z tymi ideologiami. Odkrył, że w początku lat XX marksizm i leninizm rozwijał się dalej w postać “nowej lewicy” w postać neokomunizmu i neomarksizmu, a w latach 60 rewolucja tak zwana studencka, – dlatego, że chciano ukryć prawdziwe przyczyny rewolucji kulturowej i wskazano na studentów, których wykorzystano jako instrument oddziaływania rewolucyjnego tego marszu przez wszystkie instytucje RFN, do tego stopnia, że w 1968r prezydentem wolnego uniwersytetu w Berlinie został student! Do takich paranoi dochodziło – Profesorowie, którzy krytykowali ideologię Marksa czy Engelsa czy Lenina byli stawiani przed sądem! Mecenasi Niemiec Zachodnich, bali się bronić prawnie oskarżonych profesorów, którzy z całą determinacją i w świetle obiektywnej prawdy, w sposób naukowy, rozprawiali się z ideologią materializmu Marska i Engelsa. Byli stawiani przed sądem, było im zabierane prawo nauczania. To tylko kilka kadrów z sytuacji, która się tam wytworzyła
8:35