Obgadywanie

Na świecie pełno jest faryzeuszy, którzy wszędzie widzą tylko grzechy, których wszystko gorszy. Gdy zapytamy człowieka, który kogoś obgaduje, na czym opiera swoje uprzedzenia, to powie, że wszyscy tak mówią. …

Znaczenie posłańca

Posłaniec nazywa się w językach semickich, w hebrajskim również, szalijah, który tłumaczy się po polsku: wysłaniec, posłaniec, przedstawiciel. Czasownik szalah, czyli posłać, wysłać. Ranga posłańca, była i jest tak znacząca, …

Zachowujmy tradycję

II Tes III.6 Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. 7 …

Z pokolenia na pokolenie

Wj 20.5 Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Wj 20.6 Okazuję zaś łaskę …

Moc wolnej woli

II P I .10 Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. Wolna wola nie może być wam odebrana. Nie mogę …

Potrzeba dziś Miłości.

Ps CXVIII .28 Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować: Boże mój, chcę Ciebie wywyższać. 29 Wysławiajcie Pana, bo dobry; bo łaska Jego na wieki. Potrzeba dziś bardzo dużo: Łaski, Światła, …

Daj mi dusze, resztę zabierz

Ef IV .1 A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, 2 z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie …

Eschaton

Ap III .19 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! Ostatecznym przeznaczeniem człowieka – także tego, który zakłada w ciągu tych ziemskich dni małżeństwa …

Zatrzymaj się i na nowo uświadom.

Iz XLII .6 “Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, 7 abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia …

Absurd wszystkich absurdów.

II Kor V .18 Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. 19 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą …

Natura racją bytowości

J XVII .23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak …