Małżeństwo jako Święty Sakrament.

I J IV .10 W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

W tym związku, nierozerwalnym, rozumnym, wolnym, tzn małżeńskim istnieje realnie Trójca Przenajświętsza.
Dla satanistycznego myślenia – Trójca Przenajświętsza jest łajnem.
Dlatego o żadnym Świętym Sakramencie mowy być nie może w ideologi dzisiejszego ducha czasu, który systematycznie umacniał się na przestrzeni ostatnich wieków.

I J II .23 Każdy, kto nie uznaje Syna,
nie ma też i Ojca,
kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.