Zatrzymaj się i na nowo uświadom.

Iz XLII .6 “Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów,
7 abyś otworzył oczy niewidomym,
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.

Proces ideologiczny prania mózgów i manipulacja współczesnych pokoleń, z którym w dziejach świata, żadne pokolenie ludzkości nie miało do czynienia.
Warto się przy tych tematach zatrzymywać, żeby sobie na nowo uświadomić, jakim cudem jest nauka Katolicka o Bogu w Trójcy Świętej Jedyny, o człowieku jako obrazie i podobieństwie Boga Najwyższego jako Stwórcy, o całej bytowości wszechświata, która jest pomyślana i umiłowana, powołana do bytu i w dodatku zbawiona.

Iz XLIV .1 Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo,
Izraelu, którego wybrałem!
2 Tak mówi Pan, twój sprawca,
twój twórca od narodzenia, twój wspomożyciel:
Nie bój się, sługo mój, Jakubie,
Jeszurunie, którego wybrałem.