Absurd wszystkich absurdów.

II Kor V .18 Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. 19 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.

Człowiek tylko jako duch odczytuje zasady swojego bytu, reguły swojego postępowania, żeby było godne cudnego i od Boga bezpośrednio pochodzącego; w wymiarze ducha, materii i osoby ludzkiej.
Twierdzenie, że związek jedno płciowy lub par rozwiedzionych może być Świętym Sakramentem, to jest to absurd wszystkich absurdów.

II Kor V .20 Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!