Czy można być wiernym utraciwszy wolną wolę?

Hbr I .3 Jezus, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

Nie można.
Seksualność odcięta od sfery ducha ludzkiego, osoby ludzkiej, rozumu ludzkiego, wolności ludzkiej jest czym całkowicie nieobliczalnym. Nie poddającym się żadnym regułom, zasadą, żadnemu prawu.
O prawie można wtedy tylko mówić, gdy ma się do czynienia z człowiekiem jako istotą duchową.

Rz VIII .31 Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?