Czym jest wolna wola?

Jr XXXI .3 Pan się mu (Izraelowi) ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Inna władza ducha, która musi dysponować bytowością wolną w sensie …