Eschaton

Ap III .19 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! Ostatecznym przeznaczeniem człowieka – także tego, który zakłada w ciągu tych ziemskich dni małżeństwa …