Dyktatura globalna

Jr XXXIII . 3 Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz. Tak radykalnym systemem w dziejach ludzkości – nawet wszystkimi razem wziętymi …