Eschaton

Ap III .19 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę.
Bądź więc gorliwy i nawróć się!

Ostatecznym przeznaczeniem człowieka – także tego, który zakłada w ciągu tych ziemskich dni małżeństwa rodzinę, żeby przekazać cud życia następnym pokoleniom, – jest ugruntować się w miłości Boga i człowieka, żeby po jego zakończeniu osiągnąć wieczną szczęśliwość niebiańską. Po katolicku zrozumiane, zinterpretowane i przeżyte, to jest Święte małżeństwo Sakramentalne i nabudowana na nim cudna, wspaniała, mądra, dobra, wierna, Święta rodzina ludzka.

I J IV .7 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
8 Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.