Jak przyjmować Komunię Świętą?

Trzeba być świadomym całej rozciągłości problematyki, co do sposobu przyjmowania Komunii Świętej. Jedynym, najświętszym, najdoskonalszym i adekwatnym względem Pana Boga, którego przyjmujemy w Najświętszym Sakramencie jest uklęknięcie i do ust. Wszystkie inne sposoby, jakkolwiek przez Prawo Kościoła zezwolone są niedoskonałe. Zezwolone są tylko dlatego, że osłabła nasza wiara Eucharystyczna, została spłycona w naszych postawach i tak Kościół „zlitował się” nad tą pobożnością Eucharystyczną, że jak ktoś nie może w sposób właściwy przyjąć Eucharystię, to niech przyjmie ją w sposób niewłaściwy. Na stojąco mogę przyjmować tylko równego sobie i tylko wtedy wolno mi stać. Tak jest w różnych kulturach i tak zawsze ludzkość pojmowała. Jeżeli Aniołowie w Niebie klękają i to nie są pobożne pieśni, tylko taki jest fakt

Flp II.10 aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
Hbr I.6 Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:
Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!
Ap VII.11 A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt,
i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu

Jeżeli Święci Nieba klękają przed Tronem Boga, to stać przed Bogiem wolno mi tylko wtedy, kiedy On mi powie – wstań! Dlatego najwłaściwszą postawą Dzieci Bożych przed Bogiem w Kościele zbudowanym na Piotrze jest postawa klęcząca i przyjmowanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego do ust. Wszystkie inne postawy trzeba sobie podarować, bo one nie są dla nas jako Polaków i jako katolików.
Jeżeli do tego dodamy, to co się wydarzyło w dziejach świata, choćby myślenie heglowskie (gdzie bazą jest Marcin Luter), które doprowadziło do straszliwych tragedii, i teoretycznego określenia marksizmu, leninizmu z socjalizmem rasistowskim Adolfa Hitlera, oraz innych tragedii naszych czasów, największych wojen świata, ludobójstwa i dzieciobójstwa w jednym wieku istnienia ludzkości, to wzięło się to stąd, że nie tylko zakwestionowano istnienie Boga, ale pogardzono Bogiem, zsatanizowano Boga, naszego Pana Boga i w Jego miejsce wstawiono innych bożków. Nie można się w tym miejscu oderwać od myśli kiedy Hitler mówił do swojego narodu niemieckiego: „Prawdziwy Niemiec, nie klęka przed nikim. To wszyscy inni, którzy nie są rasy germańskiej, mają klękać przed naszą rasą, jako rasom panów”. Co to oznacza? Postawę stojącą można tylko wtedy wprowadzić, gdy uznało się Boga, równorzędnego nam, a to oznacza pozbawienie Boga Jego Boskości i Chwały. Ludzie świata mówią: „Jesteś tyle wart co ja” i od tego czasu wszyscy jesteśmy bogami. Jeżeli Luter, a za nim Hegel powiedział, że „jesteśmy częściami Boga łącznie z diabłem”, to po co nam Bóg i jakiego Boga mamy, przed którym mielibyśmy klękać? Twarde słowa, ale wynikające z systematycznych analiz ducha czasu ostatnich pięciu wieków.
Niech każdy, kto dzięki Łasce Bożej rozumie, kogo może inspiruje do bożych postaw względem Eucharystii przenajświętszej, jako wiecznie Żywego Pana Boga, który tylko w tym momencie zstąpił z Nieba na Ziemię, gdy dokonuje się Akt Konsekracji, lub Akt sprawowania innego Sakramentu Świętego, w Kościele Świętym, Apostolskim i katolickim. On zstąpił z Nieba, ale jest w Swoim Boskim Majestacie bez przerwy pośród nas.

Porównaj:
Jak przyjmować Komunię Świętą? ks. Tadeusz Guz