Rezurekcja w Wielką Sobote w nocy 2 dnia

Mt 28, 12-13 – Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali.