Pogaństwo = egoizm

Mt 6, 6 – Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

1 Tm 6, 6 – Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy.