Prawda w relacji z innymi

Syr 1, 29: Nie bądź obłudnikiem wobec ludzi i zwróć uwagę na swoje wargi!
Ps 12, 4: Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do zuchwałej mowy.
Prz 10, 29: Pan oparciem ludzi prawych, dla czyniących nieprawość jest zgubą.
Ps 39, 9: Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości, nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupca!