Pielgrzymka 2020 mężczyzn do Piekar Śląskich do Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości społecznej

31 maja 2020

Duch Prawdy – Sensus Fidei – zmysł wiary ludu Bożego


Mężczyzno bądź mężny i stały w swych postanowieniach.
Liczne pielgrzymki zawsze stawały się przestrzenią solidarności międzyludzkiej, narodowościowej i religijnej. Nasi przodkowie szli zawsze wiernie do Matki Bożej do licznych sanktuariów. Nie wolno było w grupach, to szli pojedynczo, przez co kultura Polska i Wiara była utrzymywana. Szli dzielnie podczas zarazy, która dziesiątkowała ludność. Ileż to ślubowanych pielgrzymek w różnych parafiach odbywa się co roku po ustaniu zarazy, choroby czy innych nieszczęść. Pokutujmy za grzechy nasze i świata.

Wybuch zarazy
Z początkiem 1680 roku wybuchła zaraza w Czechach. Morowe powietrze – jak ówcześni nazywali nieznany wirus – zabijało tysiące ludzi. Wierni zwrócili się o pomoc do Piekar. W ten sposób doszło do niezwykłej peregrynacji. Cudowny Obraz wyruszył w drogę do Pragi i Hradec Kralove. Podczas tej wędrówki w stolicy Czech doszło do licznych uzdrowień. Prażanie gorliwie modlili się dniami i nocami przed ikoną Piekarskiej Pani. 10 marca w katedrze św. Wita abp praski Jan Fryderyk Waldstein publicznie mianował ikonę Maryi z Piekar obrazem „Cudownym i Łaskami Słynącym”. Wypowiedział to, o czym piekarzanie wiedzieli przez kilka dziesięcioleci, i o co tak gorliwie walczyli. Od tego momentu Piekary Śląskie zaczynają funkcjonować w świadomości społecznej jako główne na Górnym Śląsku miejsce kultu Maryi. Być może właśnie to sprawiło, że król Jan III Sobieski, idąc z odsieczą na Wiedeń w 1683 roku, za namową mieszkańców sąsiedniego Bytomia, zbacza z zaplanowanego szlaku i pieszo przybywa do piekarskiego kościoła, by pokłonić się Maryi. Jako wotum pozostawił w Sanktuarium Piekarskim złoty kielich i patenę, które obecnie służą do najbardziej uroczystych celebracji liturgicznych. Zwycięstwo króla Sobieskiego przyczyniło się również do popularności Piekar daleko poza granicami Śląska.
Źródło https://www.bazylikapiekary.pl/historia.html

Dzieje pielgrzymki sięgają 1676r., kiedy to w Tarnowskich Górach wybuchła groźna, dziesiątkująca ludność, zaraza. Obecni w mieście jezuici, kiedy zawiodły różne metody leczenia, nakłonili mieszkańców do błagalnej pielgrzymki do Piekar, gdzie znajdował się słynący cudami obraz Matki Bożej.
Wkrótce zaraza ustąpiła, co tarnogórzanie uznali za skutek ich pielgrzymki i modłów w Piekarach. Z wdzięczności za to cudowne wydarzenie uroczyście ślubowali, że odtąd co roku będą szli z pielgrzymką dziękczynną do Piekar.
Źródło: http://www.montes.pl/Montes_8/montes_nr_08_14.htm

Czy Matka Boża chciałaby mnie widzieć w piekarskim sanktuarium 31 maja 2020?
Matka czeka na swoje dziecko.

Matko Boża Sprawiedliwości i Miłości społecznej – Módl się za nami.

My chcemy Boga, Święta Pani!
O usłysz Twoich dzieci śpiew!
My Twoi słudzy ukochani
Za wiarę damy – życie, krew!

Błogosław słodka, Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga! My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan!

My chcemy Boga w naszym kraju
Wśród starodawnych polskich strzech;
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi chrobry Lech.

Błogosław słodka, Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga! My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan!

My chcemy Boga w każdej chwili,
I dziś i jutro – w szczęściu, w łzach;
Czy nam się pociech niebo schyli,
Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.