Apel do Rządu RP i Hierarchii KK

Zawierzmy się, nasze prawo i czyny Panu Bogu Trójjedynemu. Zostało niewiele czasu.

Złóżmy godnie godną Ofiarę Najświętszej Mszy Świętej Bogu przepraszając za nasz brak ufności JEMU w tym czasie próby.

Znacie doskonale przykład Narodu Wybranego z Pisma Świętego, który w chwilach, gdy bardziej ufał sobie czy sojuszom niż Miłosiernemu Bogu, jak kończył i z czego musiał się podnosić.