Kapłani zwróćcie oblicze do Boga

W tylu kościołach pustych kapłan dalej odprawia Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej tyłem do Boga Trójjedynego. Patrząc na Tabernaculum kieruję się oblicze i myśli ku Bogu. Taka Ofiara nie jest interesowna …