Kapłani zwróćcie oblicze do Boga

W tylu kościołach pustych kapłan dalej odprawia Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej tyłem do Boga Trójjedynego.

Patrząc na Tabernaculum kieruję się oblicze i myśli ku Bogu. Taka Ofiara nie jest interesowna że względu na ludzi.

Patrząc na ludzi czy pusty kościół to jak wygląda Msza Święta? Sami wiecie