Modlitwa za: Biskup TADEUSZ LITYŃSKI

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Dewiza biskupia: Adveniat Regnum Tuum (Przyjdź Królestwo Twoje) urodzony: 14.06.1962, Kożuchów święcenia prezbiteratu: 05.06.1988 święcenia biskupie: 16.06.2012 Funkcje w KEP: – Członek Komisji ds. Polonii i Polaków za …