Czas ucieka

Ważne jest, abyś zapewniła przekazanie jak największej liczbie biednych dusz prawdy Moich Słów. Musisz zaznajamiać moich kapłanów z treściami zawartymi w tych przesłaniach, żeby mogli przygotować swoich wiernych przed nadchodzącym …