Modlitwa za: Biskup STANISŁAW SALATERSKI

Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Dewiza biskupia: Gaudium fidei praedicare (Głosić radość wiary) urodzony: 05.11.1954, Lipnica Murowana święcenia prezbiteratu: 31.05.1981 święcenia biskupie: 25.01.2014 Funkcje w KEP: – Delegat KEP ds. Arcybractwa …