Modlitwa za: Biskup KRZYSZTOF NITKIEWICZ

Biskup Sandomierski Dewiza biskupia: Misericordias Domini cantabo (Będę wyśpiewywał miłosierdzie Pana) urodzony: 17.07.1960, Białystok święcenia prezbiteratu: 19.06.1985 święcenia biskupie: 04.07.2009 Funkcje w dykasteriach watykańskich: – Konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów …