Pan Jezus przyjdzie, aby sądzić

jeden z najbardziej dezorientujących okresów nastąpi wkrótce, gdy nie tylko ci, którzy będą twierdzić, że przychodzą w Moim Imieniu, okażą się fałszerzami, ale też wielu będzie twierdzić, że są Mną. …

Modlitwa za: Biskup EDWARD BIAŁOGŁOWSKI

Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej Dewiza biskupia: In virtute Spiritus Sancti (W mocy Ducha Świętego) urodzony: 08.01.1947, Rzeplin święcenia prezbiteratu: 17.06.1972 święcenia biskupie: 06.01.1988 Funkcje w KEP: – Członek Zespołu ds. …