Modlitwa za: Biskup ANDRZEJ JEŻ

Biskup Tarnowski Dewiza biskupia: Ad laudem Trinitatis et Deiparae (Na chwałę Trójcy i Bogarodzicy) urodzony: 03.05.1963, Limanowa święcenia prezbiteratu: 12.06.1988 święcenia biskupie: 28.11.2009 Funkcje w KEP: – Członek Komisji Charytatywnej …