Modlitwa za: Biskup ANDRZEJ JEŻ

Biskup Tarnowski

Dewiza biskupia: Ad laudem Trinitatis et Deiparae
(Na chwałę Trójcy i Bogarodzicy)

urodzony: 03.05.1963, Limanowa
święcenia prezbiteratu: 12.06.1988
święcenia biskupie: 28.11.2009
Funkcje w KEP:
– Członek Komisji Charytatywnej
– Członek Komisji ds. Misji