Nie traćmy czasu, nie cofajmy się

Moje Dzieci i wszyscy Moi wyznawcy, pamiętajcie o jednej rzeczy i chcę, abyście się na tym skoncentrowali. Napominajcie innych, aby szukali odpuszczenia win przed Ostrzeżeniem. Muszą teraz wyznawać swoje grzechy …

Modlitwa za: Arcybiskup WOJCIECH POLAK

Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski Dewiza biskupia: Dominum confiteri Iesum (Wyznawać Jezusa jako Pana) urodzony: 19.12.1964, Inowrocław święcenia prezbiteratu: 13.05.1989 święcenia biskupie: 04.05.2003 mianowany arcybiskupem: 17.05.2014 Prymas Polski od 2014 Funkcje …