Modlitwa za: Biskup ADAM SZAL

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Dewiza biskupia: Gloria Tibi Trinitas (Chwała Tobie, Trójco) urodzony: 24.12.1953, Wysoka k. Łańcuta święcenia prezbiteratu: 31.05.1979 święcenia biskupie: 23.12.2000 Funkcje w KEP: – Członek Komisji ds. …