Modlitwa za: Biskup ADAM SZAL

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej

Dewiza biskupia: Gloria Tibi Trinitas
(Chwała Tobie, Trójco)

urodzony: 24.12.1953, Wysoka k. Łańcuta
święcenia prezbiteratu: 31.05.1979
święcenia biskupie: 23.12.2000
Funkcje w KEP:
– Członek Komisji ds. Misji
– Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie
Inne funkcje:
– Członek Komisji Nadzorczej Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM