Modlitwa za: Biskup ROMAN MARCINKOWSKI

Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej Dewiza biskupia: Euntes docete (Idąc nauczajcie) urodzony: 28.02.1942, Szczutowo (Mazowsze) święcenia prezbiteratu: 13.06.1965 święcenia biskupie: 13.04.1985 Funkcje w KEP: – Członek Komisji Wychowania Katolickiego – Opiekun …