Modlitwa za: Biskup ROMAN MARCINKOWSKI

Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej

Dewiza biskupia: Euntes docete
(Idąc nauczajcie)

urodzony: 28.02.1942, Szczutowo (Mazowsze)
święcenia prezbiteratu: 13.06.1965
święcenia biskupie: 13.04.1985
Funkcje w KEP:
– Członek Komisji Wychowania Katolickiego
– Opiekun Legionu Maryi w Polsce