Modlitwa za: Biskup ROMAN PINDEL

Biskup Bielsko-Żywiecki Dewiza biskupia: Verbum Vitae Continentes (Trzymajcie się Słowa Życia) urodzony: 18.11.1958, Oświęcim święcenia prezbiteratu: 22.05.1983 święcenia biskupie: 06.01.2014 Funkcje w KEP: – Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych – …

Zaniedbania sprowadzą miecze Sprawiedliwości

Słuchajcie Mnie teraz, Moje Dzieci, wszędzie na świecie. Miecze Sprawiedliwości spadną na tych, którzy zaniechają odpowiedniego przygotowania się do Ostrzeżenia. Moje Płomienie Boskiego Miłosierdzia, przedstawione światu, aby każdemu z was …

Modlitwa za: Biskup JANUSZ STEPNOWSKI

Biskup Łomżyński Dewiza biskupia: Gratia et Pax (Łaska i Pokój) urodzony: 11.07.1958, Ostrołęka święcenia prezbiteratu: 01.06.1985 święcenia biskupie: 18.12.2011 Funkcje w KEP: – Członek Rady ds. Ekumenizmu – Delegat KEP …

Modlitwa za: Biskup RYSZARD KASYNA

Biskup Pelpliński Dewiza biskupia: In veritate et caritate (W prawdzie i w miłości) urodzony: 28.09.1957, Nowy Staw święcenia prezbiteratu: 24.01.1982 święcenia biskupie: 02.04.2005 Funkcje w dykasteriach watykańskich: – Członek Najwyższego …

Modlitwa za: Biskup WŁODZIMIERZ JUSZCZAK OSBM

Biskup Wrocławsko-Gdański (Kościół bizantyńsko-ukraiński) Dewiza biskupia: W horu pidnesim sercia (W górę serca) urodzony: 19.07.1957, Legnica święcenia prezbiteratu przyjął w Zakonie Ojców Bazylianów św. Jozafata (obrządku bizantyjsko-ukraińskiego): 28.05.1983 święcenia biskupie: …

Modlitwa za: Biskup JÓZEF GUZDEK

Biskup Polowy Wojska Polskiego Dewiza biskupia: In Te Domine speravi (Tobie Panie zaufałem) urodzony: 18.03.1956, Wadowice święcenia prezbiteratu: 17.05.1981 święcenia biskupie: 15.09.2004 Funkcje w KEP: – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa …

Modlitwa za: Arcybiskup JÓZEF KUPNY

Metropolita Wrocławski Dewiza biskupia: Christus dilexit nos (Chrystus nas umiłował) urodzony: 23.02.1956, Dąbrówka Wielka święcenia prezbiteratu: 31.03.1983 święcenia biskupie: 04.02.2006 mianowany arcybiskupem: 18.05.2013 Funkcje w KEP: – Przewodniczący Rady ds. …

Modlitwa za: Biskup MARIAN ROJEK

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Dewiza biskupia: Eucharistia Panis Vitae (Eucharystia Chlebem Życia) urodzony: 09.04.1955, Rzeszów święcenia prezbiteratu: 07.06.1981 święcenia biskupie: 02.02.2006 Funkcje w KEP: – Przewodniczący Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego – Członek Zespołu …

Prawda wyjdzie na jaw przy Ostrzeżeniu

Znaczący udział w konsekwencjach będą miały Włochy, co z kolei wywoła udział w wojnie potęg światowych — wszystkie te wydarzenia są nieuniknione, ale modlitwa może złagodzić cierpienia. Módl się, Moja …