Czuwajmy

Moje dzieci są tak bardzo zajęte codziennymi wiadomościami, które mogą mieć wpływ na ich życie, ale nie mają żadnych konsekwencji w Przyszłym Życiu. Dzieci, jest to czas dla was, abyście …

Modlitwa za: Biskup JAN KOPIEC

Biskup Gliwicki Dewiza biskupia: Crux Christi – spes nostra (Krzyż Chrystusa – nasza nadzieja) urodzony: 18.12.1947, Zabrze święcenia prezbiteratu: 30.04.1972 święcenia biskupie: 06.01.1993 Funkcje w KEP: – Członek Zespołu ds. …