Ostrzeżenie nas uratuje

Powiedz ludziom na całym świecie, że Ostrzeżenie odbędzie się w celu ich uratowania. Wielu będzie żałować w czasie tego mistycznego doświadczenia. Poczują piekące uczucie, podobne do doświadczenia dusz w czyśćcu. …

Modlitwa za: Biskup JERZY MAZUR SVD

Biskup Ełcki Dewiza biskupia: Veni, Sancte Spiritus (Przyjdź, Duchu Święty) urodzony: 06.08.1953, Hawłowice k. Jarosławia święcenia prezbiteratu przyjął w Zgromadzeniu Słowa Bożego: 22.04.1979 święcenia biskupie: 31.05.1998 Funkcje w KEP: – …