Modlitwa za: Biskup JAN PIOTROWSKI

Biskup Kielecki Dewiza biskupia: In Caritate Evangelium praedicare (W miłości głosić Ewangelię) urodzony: 05.01.1953, Szczurowa święcenia prezbiteratu: 25.05.1980 święcenia biskupie: 25.01.2014 Funkcje w KEP: – Członek Komisji ds. Misji