Modlitwa za: Biskup ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA

Biskup Łowicki Dewiza biskupia: Soli Deo (Jedynemu Bogu) urodzony: 10.10.1950, Pleszew święcenia prezbiteratu: 21.06.1975 święcenia biskupie: 22.05.2004 Funkcje w KEP: – Przewodniczący Rady Naukowej – Członek Zespołu ds. Kontaktów z …