Modlitwa za: Biskup RYSZARD KASYNA

Biskup Pelpliński Dewiza biskupia: In veritate et caritate (W prawdzie i w miłości) urodzony: 28.09.1957, Nowy Staw święcenia prezbiteratu: 24.01.1982 święcenia biskupie: 02.04.2005 Funkcje w dykasteriach watykańskich: – Członek Najwyższego …