Modlitwa za: Arcybiskup WACŁAW DEPO

Metropolita Częstochowski Dewiza biskupia: Ad Christum Redemptorem hominis (Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka) urodzony: 27.09.1953, Szydłowiec święcenia prezbiteratu: 03.06.1978 święcenia biskupie: 09.09.2006 mianowany arcybiskupem: 29.12.2011 Funkcje w KEP: – Przewodniczący Rady …